HUKAs - De Huidkanker Stichting

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nijkerk | Utrecht
Sluit 26 september 2022


Omschrijving Vacature

 

HUKAs – De Huidkanker Stichting is een jonge patëntenorganisatie en werkt samen met relevante kankerpatiëntenorganisaties in de zorg en bezig met een professionaliseringsslag.

HUKAs is op 13 november 2019 opgericht met als doel de belangen te behartigen van patiënten met non-melanoom huidkanker door middel van belangenbehartiging van huidkankerpatiënten in de breedste zin van het woord, informatieverstrekking aan patiënten, medisch specialisten, de farmaceutische industrie en andere relevante partners zoals patiëntenorganisaties en -federaties; het uitvoeren van interactief patiëntencontact en het ondersteunen van huidkankerpatiënten middels lotgenotencontact.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door dertien actieve en enthousiaste vrijwilligers plus een groep van vier studenten huidtherapie.

Door plotselinge medische omstandigheden moet de medeoprichter en huidige voorzitter op korte termijn zijn taken overdragen aan een nieuwe voorzitter.

De gemiddelde tijdbesteding is circa 8-10 uur per kalenderweek afhankelijk van de persoonlijke invulling van deze taak.

Het huidige bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De dagelijkse uitvoering van de meeste operationele werkzaamheden, zoals het secretariaat en de ledenadministratie, worden uitgevoerd door FBPN (Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland).

 

De formele taken van de voorzitter zijn:

 • Eens per maand de (digitale) bestuursvergaderingen voorzitten. Daarnaast vindt overleg plaatst via telefoon, email of per Teams/Zoom meeting.
 • Leveren van een bijdrage aan de algemene beleidsontwikkeling plus het initiëren en begeleiden van een professionaliseringsslag
 • Organiseren en voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het vrijwilligersoverleg
 • Contacten onderhouden met derden, daarbij HUKAs in rechte vertegenwoordigen
 • Samen met de secretaris het maken en handhaven van werkafspraken met FBPN

 

Van de voorzitter wordt verwacht:

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Affiniteit met patiëntenorganisaties, maar behoeft niet zelf huidkankerpatiënt te zijn
 • Een integere en collegiale instelling
 • Een hands-on mentaliteit in een lerende organisatie
 • Verbindend, strategisch, praktisch en probleemoplossend
 • Resultaat gericht, zelfstandig en assertief
 • Ervaring met vrijwilligers- of maatschappelijke organisatie in ontwikkeling is een pré.

HUKAs is een vrijwilligersorganisatie met de ANBI-status.
De vrijwilligers verrichten hun taken onbezoldigd.
Volgens de Belastingdienst mag een bestuurder van een ANBI dat het beleid bepaalt voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning ontvangen.
Reiskosten en andere aantoonbare kosten worden wel vergoed.

Gelet op de urgentie van de vacature is vacatiegeld voor de nieuwe voorzitter bespreekbaar: https://anbi.nl/vacatiegeld-en-onkostenvergoeding-anbi-bestuursleden/

 


HUKAS is een jonge patientenorganisatie en werkt samen met relevante kankerpatiëntenorganisaties in de zorg.

Het doel van ‘De Huidkanker Stichting’ is de belangen te behartigen van patiënten met non-melanoom huidkanker door middel van:

 • Belangenbehartiging van huidkankerpatiënten in de breedste zin van het woord;
 • Informatieverstrekking aan patiënten, medisch specialisten, de farmaceutische industrie en andere relevante partners zoals patiëntenorganisaties en –federaties;
 • Het uitvoeren van interactief patiëntencontact;
 • Het ondersteunen van huidkankerpatiënten middels lotgenotencontact;
 • Samenwerking met relevante (kankerpatiënten)organisaties.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heeft u interesse? Stuur dan een email naar contact@hukas.nl


Sluit 26 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"