Huurdersplatform Nieuw Elan

Lid Raad van Toezicht (RvT)

(Sociale) volkshuisvesting

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Leeuwarden | Friesland
Sluit 1 januari 2021


Omschrijving Vacature

Vacature nieuwe toezichthouder Huurdersplatform Nieuw Elan

Introductie Nieuw Elan

Huurdersplatform Nieuw Elan is een van de weinige professionele huurdersorganisaties in Nederland. Op dit moment werken we voor de belangen van huurders van twee woningcorporaties, een stichting en drie commerciële verhuurders. Ruim 10.000 huurders en 50 bewonerscommissies zijn bij ons aangesloten.

Nieuw Elan kent een klein en informeel team dat de dagelijkse werkzaamheden verricht. Zo staan wij huurders dagelijks te woord bij vragen over verhuur, voeren we het overleg met corporaties over beleidswijzigingen en zitten we ook aan tafel bij de prestatieafspraken met gemeenten.
In 2019 heeft Nieuw Elan een nieuw Strategisch Plan vastgesteld. Met dit plan hebben we een nieuwe richting en koers bepaald voor de komende jaren.

Vacature Raad van Toezicht

Door het eindigen van de zittingstermijn van een van de huidige leden is er een vacature ontstaan binnen onze Raad van Toezicht. De raad bestaat uit drie personen. Op dit moment zoeken wij iemand die het profiel financiën en bedrijfsvoering kan invullen. Als lid van de Raad van Toezicht ben je zowel sparringpartner, toezichthouder en werkgever van het bestuur. Daarnaast ben je benaderbaar en aanspreekbaar voor onze belangrijkste stakeholders.

Specifiek kent de Raad de volgende drie profielen:

 • Bestuurlijk, Sociaal maatschappelijk
 • Klant & Innovatie
 • Financiën en bedrijfsvoering (huidige vacature)

Algemeen en geldend voor alle RvT-leden: nadrukkelijke affiniteit en kennis van de doelgroep en (sociale) volkshuisvesting.

 

Profiel financiën en bedrijfsvoering

De kandidaat:

  • heeft een functie gericht op financiën en bedrijfsvoering van een (non-profit) organisatie,
  • heeft verstand van en inzicht in begroting vaststelling en verantwoording,
  • heeft kennis van Governance,
  • heeft kennis van risicomanagement,
  • heeft kennis van Plan-Do-Check-Act-cycli,
  • Is bewust van en kent maatschappelijke trends en heeft een goede antenne voor wat financiële verantwoording in houdt.

Algemeen:

Is als lid van een Raad van Toezicht zowel sparringpartner als toezichthouder. Erkent de belangrijke van stakeholders en is aanspreekbaar. Is bereid om het werkveld van de organisatie eigen te maken en opleidingen te volgen. Heeft het goede gevoel voor verhoudingen en gewenste inbreng. Is actief betrokken en heeft voldoende tijd beschikbaar. Indien de kandidaat in een huurwoning woont is dat een pre. Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk.

Governance

Nieuw Elan heeft uitgesproken dat zij aan de richtlijnen van Governancecode Woningcorporaties wil voldoen (voor zover dat van toepassing kan zijn en is bij een huurdersorganisatie). Van kandidaten wordt een VOG verklaring gevraagd.

Oud-medewerkers, relaties of medewerkers van samenwerkingspartners worden uitgesloten van kandidaatstelling.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen maximaal de wettelijke vrijwilligersvergoeding.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Procedure

Graag ontvangen wij uw motivatie en CV uiterlijk voor 01 januari 2021 via vacature@nieuw-elan.nl Het eerste gesprek staat gepland voor 02 februari in de ochtend. Een eventueel tweede gesprek op een nog nader te bepalen moment.

Bij vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Marc Kuipers (bestuurder) en/of de heer Sytze Dijkstra (voorzitter RvT).
Contactgegevens: de heer M. Kuipers 06-53148668 / de heer S. Dijkstra 06-46218467
of via het e-mailadres: vacature@nieuw-elan.nl


Sluit 1 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"