IchthusCollege

Lid RvT

Onderwijs en identiteit

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Veenendaal | Utrecht
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van een huidig lid van de Raad van  Toezicht ontstaat er per ingang van januari 2022 een vacature in de Raad van Toezicht, op voordracht van de medezeggenschapsraad.

De taken van de Raad van Toezicht zijn het toezicht houden op het gevoerde bestuur:

  • het toetsen van de zorgvuldigheid waarmee het beleid en de strategie van het Ichthus College tot stand komen.
  • het toetsen van de bedrijfsvoering van het Ichthus College aan de elementaire uitgangspunten van de code Good Governance.
  • het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar. Daarnaast is er voor de verschillende portefeuilles ook een aantal commissievergaderingen. Twee à drie keer per jaar is er een overleg met de (voorzitter van de) MR. U ontvangt een vergoeding.

Wij zoeken, conform onze statuten, een belijdend lid (v/m) vanuit de CGK, GKV, NGK, PKN of Gereformeerde Gemeente. Wij verwachten van de kandidaten dat zij van harte de statuten en de grondslag van onze school onderschrijven.

Voor de vacature zoeken wij iemand met kennis van en affiniteit met onderwijs en identiteit, die inzicht heeft in de belevingswereld van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Zij of hij:

  • neemt een zelfstandige positie in ten opzichte van het College van Bestuur en de andere leden van de Raad van Toezicht.
  • is klankbord voor het College van Bestuur op het genoemde terrein en is in voorkomende gevallen een gesprekspartner voor andere deskundigen vanuit het werkveld.
  • is op de hoogte van de door de politiek bepaalde veranderingen en de daarbij behorende gevolgen voor het onderwijs en het Ichthus College.
  • kan in de toetsende rol genoemde materie op hoofdlijnen helder verwoorden naar de Raad van Toezicht en College van Bestuur.
  • heeft gezien de gevraagde voordracht, affiniteit met medezeggenschap in het onderwijs.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J.G.N. Schreuders, jschreuders@rmu.nu, 0318-526686. Voor informatie over het sollicitatieproces en de bindende voordracht door de medezeggenschapsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad, mw. A Veenstra-Baauw, VoorzitterMR@ichthuscollege.nl, 0318-543210.

Uw sollicitatie zien we graag uiterlijk 13 november tegemoet via het emailadres directiesecretariaat@ichthuscollege.nl

De sollicitatiegesprekken staan gepland op D.V. 29 november 2021.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"