IchthusCollege

Lid RvT

Onderwijs en identiteit

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Veenendaal | Utrecht
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van een huidig lid van de Raad van  Toezicht ontstaat er per ingang van januari 2022 een vacature in de Raad van Toezicht, op voordracht van de medezeggenschapsraad.

De taken van de Raad van Toezicht zijn het toezicht houden op het gevoerde bestuur:

  • het toetsen van de zorgvuldigheid waarmee het beleid en de strategie van het Ichthus College tot stand komen.
  • het toetsen van de bedrijfsvoering van het Ichthus College aan de elementaire uitgangspunten van de code Good Governance.
  • het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert circa 6 keer per jaar. Daarnaast is er voor de verschillende portefeuilles ook een aantal commissievergaderingen. Twee à drie keer per jaar is er een overleg met de (voorzitter van de) MR. U ontvangt een vergoeding.

Wij zoeken, conform onze statuten, een belijdend lid (v/m) vanuit de CGK, GKV, NGK, PKN of Gereformeerde Gemeente. Wij verwachten van de kandidaten dat zij van harte de statuten en de grondslag van onze school onderschrijven.

Voor de vacature zoeken wij iemand met kennis van en affiniteit met onderwijs en identiteit, die inzicht heeft in de belevingswereld van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Zij of hij:

  • neemt een zelfstandige positie in ten opzichte van het College van Bestuur en de andere leden van de Raad van Toezicht.
  • is klankbord voor het College van Bestuur op het genoemde terrein en is in voorkomende gevallen een gesprekspartner voor andere deskundigen vanuit het werkveld.
  • is op de hoogte van de door de politiek bepaalde veranderingen en de daarbij behorende gevolgen voor het onderwijs en het Ichthus College.
  • kan in de toetsende rol genoemde materie op hoofdlijnen helder verwoorden naar de Raad van Toezicht en College van Bestuur.
  • heeft gezien de gevraagde voordracht, affiniteit met medezeggenschap in het onderwijs.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer J.G.N. Schreuders, jschreuders@rmu.nu, 0318-526686. Voor informatie over het sollicitatieproces en de bindende voordracht door de medezeggenschapsraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad, mw. A Veenstra-Baauw, VoorzitterMR@ichthuscollege.nl, 0318-543210.

Uw sollicitatie zien we graag uiterlijk 13 november tegemoet via het emailadres directiesecretariaat@ichthuscollege.nl

De sollicitatiegesprekken staan gepland op D.V. 29 november 2021.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"