IMW Breda

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Breda | Noord-Brabant
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Het IMW vervult al ruim vijftig jaar een belangrijke en betekenisvolle rol in de samenleving. Werken bij ons betekent werken bij een organisatie die helpt bij levensproblemen van mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door opvoedproblemen, schulden, relationele problemen of huiselijk geweld. Daarom heeft dat wat je doet (in)direct invloed op het leven van mensen.

We werken aan de zelfredzaamheid van mensen met persoonlijke, maatschappelijke en/of sociale problemen. Daarnaast is het IMW de laatste jaren uitgegroeid tot een robuuste regionale partner van het openbaar bestuur op het gebied van crisiszorg en het aanpakken van huiselijk geweld.

Er werken ruim 180 gedreven medewerkers voor het IMW, een deel vrijwillig en een deel betaald. Jaarlijks maken meer dan 5.000 mensen gebruik van onze diensten. Samen met onze collega-organisaties en gemeenten geven we vorm aan netwerksamenwerking zoals Zorg voor elkaar Breda, CJG en ABG-Dorpsteams.

De uitdagingen:

 • Toekomstvisie: in de komende jaren van een steeds sneller veranderende samenleving zal een heldere visie op het maatschappelijk werk en psychosociale hulpverlening nodig zijn om focus aan te brengen en de positionering van het IMW blijvend te ontwikkelen;
 • De interne organisatie van het IMW ontwikkelt zich in de richting van een flexibele en modern toegeruste organisatie, waarin professioneel werken en vakmanschap hoog in het vaandel staat. Aandachtspunten bij deze ontwikkeling zijn (budget) verantwoordelijkheden breder in de organisatie wegzetten en innovatiekracht in de organisatie omzetten naar concrete projecten en producten;
 • De samenwerking in het netwerk verder ontwikkelen en een innovatieve voortrekkersrol hierin behouden;
 • Effectieve inzet van bestaande middelen te realiseren.

De governance van de organisatie is ingericht volgens het two-tier board model: de Stichting kent een Raad van Toezicht.

De dagelijkse leiding van het IMW is in handen van de directeur – bestuurder.

De RvT bestaat uit 5 leden en in verband met vertrek van één van de leden ontstaat er een vacature

Algemeen profiel:

 • Voldoende affiniteit met het maatschappelijk veld en specifiek welzijnswerk .
 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting.
 • De leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en de directeur- bestuurder onafhankelijk en kritisch.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid.


Specifieke functie-eisen:

 • Beschikken over strategisch inzicht in de ontwikkelingen in het maatschappelijk speelveld en de impact op maatschappelijk werk, welzijnswerk en de organisatieontwikkelingen die daarmee gepaard gaan.
 • Snel overzicht en inzicht weten te verwerven in het functioneren van een organisatie en in complexe vraagstukken.
 • Werken in teamverband. Eigen inbreng goed verwoorden, ruimte nemen en open voor inbreng van de ander.
 • Knopen kunnen doorhakken en verantwoordelijkheid als toezichthouder durven nemen.
 • Maatschappelijke sensitiviteit.
 • In staat tot kritische zelfreflectie.
 • Opleidingsniveau: HBO+ / WO.

De Raad vergadert gemiddeld 6x per jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor inhoudelijke vragen betreffende de vacature kan contact worden opgenomen met Catharine Verberne, lid RvT. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 10 94 18 26

Solliciteren

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kunt u voor 1 november 2021 per mail indienen via vacatures@imwbreda.nl.

De eerst ronde gesprekken zijn gepland in week 46 (15 t/m 19 november).


Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"