Jongerenwerk The Mall de Baarsjes

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HRM

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 5 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting The Mall De Baarsjes is een organisatie voor jongerenwelzijnswerk met 14 medewerkers die als hoopvol, betrokken, enthousiast en authentiek worden getypeerd. Wij werken vanuit jongerencentra en op straat met jongeren van 10-23 jaar in de Baarsjes in Amsterdam West. Ook werken wij als jongerenwerk op scholen in West.

Onze missie is om jongeren te zien, te kennen en te erkennen. We gunnen alle jongeren in de Baarsjes en in West, ongeacht hun achtergrond, de kans te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We geloven dat een tweede thuis-plek, een veilige groep, onmisbaar is voor deze ontwikkeling. Het jongerenwerk van The Mall creëert zulke plekken. Zowel binnen een tweetal jongerencentra met activiteiten voor meiden en jongens, als op pleinen in de Baarsjes als in de school.

Ons werk onderscheidt zich omdat we dicht bij de leefwereld van jongeren staan, sterk relationeel werken en methodisch aan de ontwikkeling van jongeren werken. Ons pedagogisch handelen stemmen we voortdurend af op de doelgroep, zodat er sprake is van een samenhangende aanpak vanuit een gedeeld verhaal over goed jongerenwerk, zie het ‘Identiteitsbewijs’,www.themalldebaarsjes.nl

De stichting is sinds 2009 verantwoordelijk voor het jongerenwerk in stadsdeel De Baarsjes en wordt jaarlijks bekostigd vanuit een gemeentelijke subsidie.

Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding bij de The Mall ligt in handen van de directeur-bestuurder. In afstemming met de Raad van Toezicht bepaalt de directeur-bestuurder de koers, het beleid en borgt de kwaliteit. De Raad van Toezicht bestaande uit drie leden, ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de stichting, op de kwaliteit van het jongerenwerk, de ontwikkelingen binnen het sociaal en jeugdwerk, en de optimale benutting van de toegekende middelen. Daarnaast is de RvT enerzijds werkgever van de directeur-bestuurder en anderzijds klankbord en adviseur. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. De RvT kijkt daarnaast of de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn zorgvuldig zijn gewogen. Ook houdt ze toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder.

In de Raad van Toezicht ontstaat per direct een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met de portefeuille HRM. De gezochte kandidaat is een strategisch denker met een juridische en/of HRM achtergrond, die vanuit de Raad van Toezicht een bijdrage levert aan The Mall als een uitstekend werkgever.

Het profiel en de functie-eisen van de gezochte kandidaat vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

 • Is een professional op het gebied van HRM, bijvoorbeeld als manager, bestuurder of consultant
 • Beschikt over een heldere visie op ontwikkelingen in kleine non- profit organisaties in het sociaal domein in het bijzonder jongerenwerk
 • Heeft kennis van CAO Sociaal Werk
 • Is een positieve, kritische en open sparringpartner, ziet kansen
 • Brengt focus aan, is resultaatgericht
 • Hanteert een onafhankelijke opstelling
 • Heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
 • Is organisatie- en omgevingssensitief
 • Heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kent de balans tussen betrokkenheid en professionele distantie.
 • Is op de hoogte van de karakteristieken van het stadsdeel De Baarsjes.

 

Functie-eisen

De kandidaat:

 • Heeft een relevante (opleidings)achtergrond in HRM: met name CAO Sociaal Werk
 • Heeft ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties
 • Is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant en actueel netwerk
 • Beschikt bij voorkeur over toezichthoudende ervaring
 • Is in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen, werkbezoeken e.d.

Competenties

De kandidaat:

 • Heeft inzicht in ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt in de zorg en trends in organisatieontwikkeling
 • Is in staat om snel overzicht en inzicht in zaken te verkrijgen
 • Wekt vertrouwen en is gezaghebbend
 • Is proactief in houding en gedrag
 • Heeft empathisch vermogen
 • Is (zelf)kritisch
 • Heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
   

Honorering

Honorering van de werkzaamheden vindt plaats binnen de geldende richtlijnen van Sociaal Werk Nederland en bedraagt momenteel voor een lid Raad van Toezicht € 3.600 per jaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw CV en motivatie te sturen naar solicitaties@themalldebaarsjes.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Senf, tonsenfconsult@gmail.com of solicitaties@themalldebaarsjes.nl en /of 0618687254, voorzitter Raad van Toezicht. Lees meer over onze identiteit en werkwijze op de website: www.themalldebaarsjes.nl

Wij ontvangen graag uw reactie uiterlijk op 4 juni 2023.


Sluit 5 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"