Judobond Nederland (JBN)

Lid Commissie Beoordelingscommissie

Juridisch Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 3 mei 2021


Omschrijving Vacature

Wie is Judo Bond Nederland 

Judo Bond Nederland (JBN) is dé sportbond voor aikido, jiujitsu en judo. De JBN behartigt de belangen van zo’n 33.000 bij de JBN aangesloten leden en zorgt dat alle drie de disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij de JBN zijn ruim 600 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland, verdeeld over zeven districten. De JBN is een olympische bond en behoort tot de top 10 topsportbonden van Nederland. 

De JBN is een vereniging met bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau en meerdere commissies. De bondsraad kiest het bondsbestuur. De JBN heeft een collegiaal bestuur. Samen neemt het bestuur de collectieve verantwoordelijkheid voor het meerjarenbeleid, de jaarplannen met begrotingen en checks op de realisatie. 

 

De beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur 

De beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur treedt op als adviescommissie van de bondsraad en heeft als taak de geschiktheid van kandidaten bondsbestuur te beoordelen. Dit wordt gedaan aan de hand van een functieprofiel en gesprekken die de commissie voert. 

De beoordelingscommissie is op zoek naar een onafhankelijk lid die de meest geschikte kandidaten selecteert. Dit doe je als team met de overige leden en voorzitter. Na de selectieronde(n) breng je jouw onderbouwde advies uit aan de voorzitter. Gezamenlijk kom je tot een rangschikking van de beoordeelde kandidaten. 

Het betreft een onbezoldigde functie. Gemaakte reis- en onkosten worden conform vooraf gemaakte afspraken vergoed. 

 

Gevraagde competenties 

  • Je draagt budosport een warm hart toe; 
  • Je hebt ervaring met het voeren van selectiegesprekken; 
  • Je bent communicatief sterk; 
  • Je hebt mensenkennis; 
  • Je bent nieuwsgierig; 
  • Je bent besluitvaardig en integer; 
  • Je bent onafhankelijk en bekleed (direct of indirect) geen nevenfuncties binnen de JBN. 

 

Tijdsinvestering
Het aantal uur dat deze functie vraagt is afhankelijk van de in te vullen vacatures. Een sollicitatieprocedure vraagt ongeveer 5-10 uur van je tijd, exclusief reistijd. 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Interesse?

Heb je interesse, laat ons dit dan voor 3 mei 2021 weten. Stuur je motivatiebrief met cv naar bondsbestuur@jbn.nl

Onderdeel van de procedure is een kandidaatstellingsformulier met jouw bereidverklaring, voorzien van een vijftal handtekeningen van leden van de bondsraad. Het bondsbureau ondersteunt je hierbij. Het secretariaat is te bereiken via secretariaat@jbn.nl

Als onderdeel van ons integriteitsbeleid vraagt de JBN een verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG wordt als standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen.

Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Huub Stammes, algemeen directeur (030-7073600 of 06-22410654) (h.stammes@jbn.nl) of met Cynthia Drenth, voorzitter van de beoordelingscommissie kandidaten bondsbestuur (06-18092621) (secretariaat@jbn.nl).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Sluit 3 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"