Judobond Nederland (JBN)

Lid Commissie van Beroep

Juridisch Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 3 mei 2021


Omschrijving Vacature

Wie is Judo Bond Nederland 

Judo Bond Nederland (JBN) is dé sportbond voor aikido, jiujitsu en judo. De JBN behartigt de belangen van zo’n 33.000 bij de JBN aangesloten leden en zorgt dat alle drie de disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij de JBN zijn ruim 600 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland, verdeeld over zeven districten. De JBN is een olympische bond en behoort tot de top 10 topsportbonden van Nederland. 

De JBN is een vereniging met bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau en meerdere commissies. De bondsraad kiest het bondsbestuur. De JBN heeft een collegiaal bestuur. Samen neemt het bestuur de collectieve verantwoordelijkheid voor het meerjarenbeleid, de jaarplannen met begrotingen en checks op de realisatie. 

De Commissie van Beroep 

De tuchtrechtspraak binnen de JBN geschiedt door zowel de tuchtcommissie als de commissie van beroep van de JBN. Bij klachten inzake doping of ongewenste intimiteiten treden de tuchtcommissie én de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak samen op.
De commissie van beroep behandelt zaken waarin de tuchtcommissie tot een uitspraak is gekomen en waartegen beroep is aangetekend of waar om herziening is gevraagd. De commissie van beroep komt tot een bindende uitspraak waarin de eerdere uitspraak van de tuchtcommissie wordt bevestigd, gewijzigd of vernietigd, dan wel wordt terugverwezen naar de tuchtcommissie. De commissie van beroep van de JBN is voorts bevoegd kennis te nemen van schriftelijke vragen en van geschillen omtrent de uitleg van de statuten en de reglementen.

De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden door de bondsraad voor de duur van drie jaar gekozen.

Er worden twee leden gezocht. Als lid van de Commissie van Beroep behandel je voorgelegde zaken en doe je gezamenlijk met de commissie uitspraak binnen een bepaalde termijn. Het betreft een onbezoldigde functie. Gemaakte reis- en onkosten worden conform vooraf gemaakte afspraken vergoed. 

Gevraagde competenties 

  • Je draagt budosport een warm hart toe; 
  • Je hebt een juridische achtergrond, bij voorkeur ervaring met verenigingsrecht. 
  • Je hebt ervaring met mediation en procedurele omgang betreft geschil, bezwaar en beroep; 
  • Je hebt een positief kritische instelling; 
  • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
  • Je bent onafhankelijk en bekleed (direct of indirect) geen nevenfuncties binnen de JBN.

 

Tijdsinvestering
Het aantal uur dat deze functie vraagt is afhankelijk van de in te vullen vacatures. Een sollicitatieprocedure vraagt ongeveer 5-10 uur van je tijd, exclusief reistijd. 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je interesse, laat ons dit dan voor 3 mei 2021 weten. Stuur je motivatiebrief met cv naar bondsbestuur@jbn.nl

Onderdeel van de procedure is een kandidaatstellingsformulier met jouw bereidverklaring, voorzien van een vijftal handtekeningen van leden van de bondsraad. Het bondsbureau ondersteunt je hierbij. Het secretariaat is te bereiken via secretariaat@jbn.nl

Als onderdeel van ons integriteitsbeleid vraagt de JBN een verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG wordt als standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen.

Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Huub Stammes, algemeen directeur (030-7073600 of 06-22410654) (h.stammes@jbn.nl) of met de heer mr. G.W.L. Liebrand voorzitter commissie van beroep. (secretariaat@jbn.nl).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Sluit 3 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"