Judobond Nederland (JBN)

Lid Reglementscommissie

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 3 mei 2021


Omschrijving Vacature

Wie is Judo Bond Nederland 

Judo Bond Nederland (JBN) is dé sportbond voor aikido, jiujitsu en judo. De JBN behartigt de belangen van zo’n 33.000 bij de JBN aangesloten leden en zorgt dat alle drie de disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij de JBN zijn ruim 600 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland, verdeeld over zeven districten. De JBN is een olympische bond en behoort tot de top 10 topsportbonden van Nederland. 

De JBN is een vereniging met bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau en meerdere commissies. De bondsraad kiest het bondsbestuur. De JBN heeft een collegiaal bestuur. Samen neemt het bestuur de collectieve verantwoordelijkheid voor het meerjarenbeleid, de jaarplannen met begrotingen en checks op de realisatie. 

De reglementscommissie 

De reglementscommissie is een commissie van de bondsraad en is mede verantwoordelijk voor: 

 • het opstellen, beheren en onderhouden van statuten; 
 • huishoudelijk reglement; 
 • het KISS reglement en daarvan afgeleide regelgeving binnen de JBN of (afgeleide) regelgeving van NOC*NSF en internationale federaties waarbij de JBN is aangesloten. 
 • Specifieke secretariële taken van de commissie zijn bovendien: 
 • het beheren van het BondsVademecum; 
 • follow-up van de lopende reglementszaken.

De reglementscommissie beoordeelt en geeft advies over voorstellen tot wijziging in de regelgeving die door/namens het bondsbestuur zijn opgesteld. Het voorbereiden en opstellen van wijzigingen in de regelgeving gebeurt in nauwe samenwerking met het bondsbureau en/of leden van nationale commissies. De reglementscommissie geeft advies over reglementaire vragen aan met name het bondsbestuur, de bondsraad en het bondsbureau. De reglementscommissie informeert de bondsraad jaarlijks over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.
De reglementscommissie heeft ruimte voor twee nieuwe leden. 

Het betreft een onbezoldigde functie. Gemaakte reis- en onkosten worden conform vooraf gemaakte afspraken vergoed. 

Gevraagde competenties 

 • Je draagt budosport een warm hart toe; 
 • Je hebt een juridische achtergrond; 
 • Je legt makkelijk contact; 
 • Je bent op de hoogte van regelgeving van de JBN of bent bereid je daarin te verdiepen; 
 • Je hebt affiniteit met regelgeving; 
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
 • •Je bent bereid tot het bijwonen van bondsraadvergaderingen en andere
  overleggen. 
 • •Je bent integer, secuur en in staat verschillende belangen juist af te wegen 

Tijdsinvestering
Jaarlijks vinden twee bondsraadvergaderingen plaats. Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst met bondsbestuur en de tuchtcommissie en commissie van beroep. Verder vindt overleg per  e-mail/telefonisch/digitaal plaats. Dit komt neer op ongeveer 10 uur per maand. 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Interesse?
Heb je interesse, laat ons dit dan voor 3 mei 2021 weten. Stuur je motivatiebrief met cv naar bondsbestuur@jbn.nl. Onderdeel van de procedure is een kandidaatstellingsformulier met jouw bereidverklaring, voorzien van een vijftal handtekeningen van leden van de bondsraad. Het bondsbureau ondersteunt je hierbij. Het secretariaat is te bereiken via secretariaat@jbn.nl

Als onderdeel van ons integriteitsbeleid vraagt de JBN een verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG wordt als standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen.

Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Huub Stammes, algemeen directeur (030-7073600 of 06-22410654) (h.stammes@jbn.nl) of met Jan-Pieter Schilderinck, voorzitter van de reglementscommissie (secretariaat@jbn.nl)


Sluit 3 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"