Judobond Nederland (JBN)

Lid Financiële Commissie.

Bedrijfskundig Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 3 mei 2021


Omschrijving Vacature

Wie is Judo Bond Nederland 

Judo Bond Nederland (JBN) is dé sportbond voor aikido, jiujitsu en judo. De JBN behartigt de belangen van zo’n 33.000 bij de JBN aangesloten leden en zorgt dat alle drie de disciplines veilig en verantwoord kunnen worden beoefend. Bij de JBN zijn ruim 600 clubs (verenigingen en sportscholen) aangesloten. De activiteiten vinden plaats in heel Nederland, verdeeld over zeven districten. De JBN is een olympische bond en behoort tot de top 10 topsportbonden van Nederland. 

De JBN is een vereniging met bondsraad, bondsbestuur, bondsbureau en meerdere commissies. De bondsraad kiest het bondsbestuur. De JBN heeft een collegiaal bestuur. Samen neemt het bestuur de collectieve verantwoordelijkheid voor het meerjarenbeleid, de jaarplannen met begrotingen en checks op de realisatie. 

 

De financiële commissie 

De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en oefent namens de bondsraad controle uit op het financiële beleid van het bondsbestuur. Indien controle aanleiding geeft tot het hebben van vragen en/of opmerkingen dan zullen deze worden overgebracht aan het bondsbestuur. De commissie brengt van haar bevindingen schriftelijk rapport uit aan de bondsraad. 

Vóór het uitvoeren van de controle vergadert de commissie tenminste tweemaal per jaar. Dit gebeurt in ieder geval vóór de voorjaars- en najaarsvergadering van de bondsraad. De financiële commissie heeft overleg met het bestuurslid portefeuille financiën en de manager financiën van het bondsbureau. Ook is de aanwezigheid van een afgevaardigde namens de financiële commissie bij het tripartiete-overleg financiën en bij de bondsraadvergaderingen gewenst. Naast haar controlerende taak kan de commissie het bondsbestuur gevraagd en/of ongevraagd adviseren over het te voeren financiële beleid en het beheer van de bondsfinanciën. De commissie bestaat uit tenminste 3 personen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de bevindingen. Het betreft een onbezoldigde functie. Gemaakte reis- en onkosten worden conform vooraf gemaakte afspraken vergoed. 

 

Gevraagde competenties 

  • Je draagt budosport een warm hart toe; 
  • Je hebt een positief kritische instelling; 
  • Je hebt een bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond; 
  • Je bent cijfermatig sterk en kan goed verbanden leggen; 
  • Je bent bereid tot het bijwonen van bondsraadvergaderingen en andere
    overleggen; 
  • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
  • Je bent integer, secuur en in staat verschillende belangen juist af te wegen. 

 

Tijdsinvestering
Het aantal uur dat deze functie vraagt is afhankelijk van de in te vullen vacatures. Een sollicitatieprocedure vraagt ongeveer 5-10 uur van je tijd, exclusief reistijd. 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je interesse, laat ons dit dan voor 3 mei 2021 weten. Stuur je motivatiebrief met cv naar bondsbestuur@jbn.nl

Onderdeel van de procedure is een kandidaatstellingsformulier met jouw bereidverklaring, voorzien van een vijftal handtekeningen van leden van de bondsraad. Het bondsbureau ondersteunt je hierbij. Het secretariaat is te bereiken via secretariaat@jbn.nl

Als onderdeel van ons integriteitsbeleid vraagt de JBN een verklaring omtrent gedrag (VOG). De VOG wordt als standaard onderdeel gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen.

Meer weten of van gedachten wisselen? Neem gerust contact op met Huub Stammes, algemeen directeur (030-7073600 of 06-22410654) (h.stammes@jbn.nl) of met Ina Hijman, manager financiën (030-7073600 of 06-54296206) (i.hijman@jbn.nl)

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Sluit 3 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"