Kaliber Kunstenschool

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Financieel

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Enschede | Overijssel
Sluit 30 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Een bijdrage leveren aan de grootste organisatie voor cultuureducatie in Twente? Meedenken over vernieuwingen en kansen die zich voordoen in ons dynamische vakgebied?

Welkom bij Kaliber Kunstenschool
Wij ervaren dagelijks dat muziek, dans, beeldende kunst en theater mensen plezier, groei en trots brengt en mensen met elkaar verbindt. We zijn ervan overtuigd dat daarmee onze samenleving iedere dag weer mooier wordt. Wij ontwikkelen aantrekkelijke professionele educatieve programma’s en bieden vele activiteiten, lessen en workshops aan particulieren, scholen, het bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en andere organisaties. Dit doen we binnen onze drie programmalijnen cultuureducatie binnen het onderwijs, de vrije tijd en het sociaal domein.De komende jaren zetten wij als organisatie volop in op thema’s als digitale innovatie (de digitale muziekschool), uitbreiding van onze concepten in het sociaal domein (waaronder Studio15 Talenthouse) en het verder ontwikkelen van een uitnodigende omgeving voor al onze locaties. De huiskamer van Enschede is hier een treffend voorbeeld van.

De Raad van toezicht
Kaliber Kunstenschool heeft momenteel een Raad van Toezicht (RvT) van zeven leden. Deze werkt volgens de uitgangspunten van cultural governance. In verband met het verstrijken van de termijn zijn wij op zoek naar:

Twee leden voor de Raad van Toezicht
(algemeen profiel + financieel profiel)

Een lid Raad van Toezicht ziet toe op en is sparringpartner van het bestuur van onze organisatie.

De Raad van Toezicht
Onze leden van de RvT combineren een ondernemende en proactieve instelling met interesse voor educatie in kunst en cultuur. Naast een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, is het belangrijk om de bestuurder met raad en daad, als klankbord, terzijde te kunnen staan. Verwacht wordt dat u in deze rol in staat bent om het beleid van Kaliber Kunstenschool en het functioneren van de bestuurder te toetsen en om toezicht in teamverband uit te oefenen. Daarbij gaat het om het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

Algemeen profiel
Wij verwachten van ieder lid van onze Raad van Toezicht:

  • integriteit
  • verantwoordelijkheidsgevoel
  • een onafhankelijke opstelling
  • betrokkenheid bij de regio Twente
  • managementervaring

Het is daarnaast van belang dat u zich gemakkelijk identificeert met eigentijdse kunstvormen en nieuwe ontwikkelingen, gericht op aankomende generaties. Een groot Twents netwerk is voor Kaliber als regionaal georiënteerde organisatie van belang. Tot slot bent u voldoende beschikbaar om uw rol goed uit te kunnen voeren.

Financieel profiel
Specifiek voor een van deze posities vragen wij de volgende kennis en expertise op het gebied van financiële bedrijfsvoering:

  • Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control, op academisch denk- en werkniveau
  • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke/culturele) onderneming
  • Kennis van externe ontwikkelingen op het gebied van financiële, economische en fiscale zaken
  • Deze kunnen vertalen naar het financieel bedrijfsmatig functioneren van de organisatie

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 maal per jaar en heeft daarnaast verschillende contactmomenten, uiteraard in de eerste plaats met en via de bestuurder. Ook participeert de RvT in strategiesessies met de bestuurder en het managementteam over voor de organisatie actuele onderwerpen. De dynamiek in de huidige Raad van Toezicht is plezierig en open, ook in relatie tot de bestuurder. De relaties zijn goed, men is integer en zich bewust van de maatschappelijke opdracht. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat constructief, kritisch en met respect wordt gesproken, ook over gevoelige thema’s.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt reageren door voor 30 september uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae te sturen aan sollicitaties@kaliberkunstenschool.nl ten name van Annette Brugman (HR Manager).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Altink, voorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer 06-55753110.

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 11 oktober tussen 9.00 en 14.00 uur en/of op woensdag 13 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur.


Sluit 30 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Woningcorporatie Stichting Beter Wonen zoekt Lid Raad van Commissarissen.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"