Katholieke Scholenstichting Fectio

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel-economische achtergrond

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Houten | Utrecht
Sluit 21 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Katholieke Scholenstichting Fectio heeft 12 basisscholen en Onderwijs 10-14 onder haar bestuur. Er zijn ongeveer 270 medewerkers werkzaam en het aantal leerlingen bedraagt circa 2800. De scholen zijn gesitueerd in Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Bunnik, Odijk en Werkhoven.
Het management bestaat uit de bestuurder en de 12 schooldirecties, die tevens elk een integrale verantwoordelijkheid voor hun eigen schoolorganisatie kennen. Tezamen vormen zij een directieteam dat wordt ondersteund door een bestuursbureau met secretariaat en verschillende beleidsmedewerkers (P&O, salarisadministratie, onderwijs en kwaliteit, huisvesting, ict, control en financiën).

De stichting zoekt per 1 januari 2023:

Algemeen lid voor de Raad van Toezicht met financieel-economische achtergrond

De Raad van Toezicht (RvT) vervult haar rol vanuit het motto ‘Toezien in betrokkenheid’. De RvT zoekt een lid dat kan bogen op een ruime maatschappelijke ervaring en over kennis en ervaring met complexe organisaties. Naast haar toezichthoudende taken heeft zij ook een (ongevraagd) adviserende rol richting de bestuurder en is zij werkgever van de bestuurder. De RvT houdt toezicht op basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid met een goede balans tussen waardengedreven- en resultaatgericht toezicht. De RvT benadert de school als waardegemeenschap die zich kenmerkt door gedeelde waarden, een specifieke identiteit en een inhoudelijke richting. De RvT ziet toe op de ontwikkeling en invulling van die inhoudelijke richting en op de kwaliteit van de discussie hierover. De RvT denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Takenpakket
• De RvT ziet erop toe dat het vastgestelde beleid conform de vastgestelde beleidsafspraken wordt uitgevoerd;
• De RvT benadert de gevolgde procesgang vanuit strategisch perspectief en onderhoudt intensief contact met de bestuurder;
• De RvT geeft er blijk van vanuit meerdere invalshoeken toezicht te houden door ook proactief richting andere geledingen (zoals scholen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) te acteren;
• Binnen de RvT is een open, positief-kritische houding naar elkaar en naar de bestuurder;
• Zelfreflectie en regelmatig evalueren van het eigen functioneren is een periodiek terugkerend onderwerp op de RvT-agenda.

Profieleisen

  • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met waardegericht toezicht en het proces dat naar deze vorm van toezicht leidt
  • Betrokken bij de stichting en het primair onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs om kansen en risico’s in te kunnen schatten
  • Onafhankelijk (zonder zakelijk of persoonlijk belang, vrij van last en ruggespraak en geen nauwe persoonlijke bindingen met de bestuurder of met personeelsleden van de organisatie)
  • Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste en scherpe vragen. Constructief in de verhouding bestuurder-toezichthouder
  • Brede maatschappelijke belangstelling
  • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
  • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties
  • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden
  • Beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie
  • Beschikt over voldoende tijd en energie om adequaat invulling te geven aan de functie, heeft een flexibele agenda en is betrouwbaar

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verder gelet op voldoende binding met het werkgebied van de stichting en spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden. Het beschikken over een breed netwerk is wenselijk.

De RvT vergadert gemiddeld zesmaal per schooljaar in de avonduren. Daarnaast wordt van RvT-leden flexibiliteit verwacht om af en toe overdag deel te nemen aan een extra overleg en bezoek aan een of meerdere scholen. Er is een vergoeding beschikbaar evenals deskundigheidsbevordering.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Mail dan uw motivatie en CV naar info@ksfectio.nl t.a.v. selectiecommissie RvT KS Fectio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter van der Helm, voorzitter RvT KS Fectio (06-23007594).

De sluitingsdatum is 21 november 2022. De gesprekken worden in week 49 en 50 gevoerd.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 21 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"