Kentq

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Ondernemerschap

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Bilthoven | Utrecht
Sluit 13 december 2021


Omschrijving Vacature

 

Wij zijn er voor iedereen die van techniek houdt. We maken slimme maatwerk lesproducten, die we samen met onze klanten ontwikkelen en on-demand beschikbaar stellen.

Wat willen we bereiken?

Wij maken blended leermiddelen voor iedereen – jong en oud – die van techniek houdt. Dit belangrijk of übergaaf vindt, het goed wil aanleren of leren om dit fantastische vak zo verder te brengen. Vooruit dus! Door je hart, je hoofd en vooral je handen te blijven gebruiken. Zo willen we goed en inspirerend techniekonderwijs beter bereikbaar maken. Voor iedereen: docenten én studenten. Daarom hebben we een handige applicatie ontwikkeld waarmee nu iedere (v)mbo-docent heel makkelijk zelf z’n eigen lesmateriaal kan samenstellen. Gewoon kies, klik en klaar.

Meer lezen? Kijk op www.kenteq.nl

Management, organisatie & toezicht

Kenteq is een stichting met daaronder een dochter- vennootschap: Uitgeverij Kenteq B.V. De dochtervennootschap valt onder de verantwoordelijkheid van de RvC. De stichting is enig aandeelhouder. Voor de uitgeverij zoeken wij 2 commissarissen: een voorzitter en een lid.

De RvC met alle leden (in totaal 3) zal nieuw zijn. Dit komt door de recente afsplitsing van de uitgeverij in de BV. De uitgeverij kent een enorm betrokken team aan medewerkers, zelfstandig opererend en met een realistische, maar flinke ambities. Een lid van de RvC is ook een van de bestuursleden van de stichting.

De 2 commissarisrollen

De advies- en sparringsfunctie van de nieuwe RvC is cruciaal om de directeur te ondersteunen bij de plannen die voorliggen. Daarnaast zien de taken van de RvC toe op de uitvoering van het vastgestelde beleid door de directeur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hierbij is de bijdrage aan de maatschappelijke doelstelling alsook een gezonde bedrijfsvoering van de vennootschap belangrijk. De RvC is statutair werkgever van de directeur, sparringpartner en staat deze gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

De RvC ziet toe op de continuïteit van de onderneming en beoordeelt de wijze waarop de directeur inhoud en uitvoering geeft aan haar functie. De rol van de RvC en de directeur wordt vastgelegd in de statuten, die momenteel herzien en gemoderniseerd worden. Gelet hierop bestaat voor de nieuw te benoemen RvC een hoge mate van vrijheid en flexibiliteit om in dit kader samen met de directeur een doelmatige en eigentijdse visie vast te stellen, en hieraan vorm en inhoud te geven.
De agenda van de RvC voor de komende periode is ambitieus en toekomstgericht. Voorop staat de ontwikkeling van het door het bestuur van de stichting goedgekeurde visie en meer-jarenstrategie, gemaakt door de directeur, vastgesteld samen met het bestuur.

Wie wij zoeken

De RvC bestaat uit drie leden. Voor alle leden geldt dat het betrokken en -op hun specifieke expertisegebied- deskundige personen zijn. Ze zijn rolvast en integer, reflectief en aanspreekbaar en stellen in hun gedachten- en besluitvorming de continuïteit van de organisatie altijd voorop. Met een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Leden van de RvC zijn uitdagend op de inhoud en empathisch op de relatie. Ze hebben een moderne, eigentijdse visie op toezichthouden en werkgeverschap, goede adviesvaardigheden en een frisse sprankelende stijl. De RvC is daarom een uitstekende adviseur en klankbord voor de directeur, een integer persoon en heeft ook heel belangrijke voeling en verbinding met de doelgroep.

Wij zoeken enthousiaste, realistische en actieve kandidaten die zich in bovenstaande herkennen, en als team willen meebouwen aan het succes en de groei van Uitgeverij Kenteq B.V. Binnen het team van de RvC zal inhoudelijke kennis en inzicht in de wereld van de (v)mbo markt en de uitgeefketenketen, aanwezig dienen te zijn. Daarnaast breng je aantoonbare kennis en expertise mee op één of meerdere van onderstaande domeinen:

  • Financiën & bedrijfsvoering – je hebt bij voorkeur een financiële achtergrond, en kent als geen ander de uitgeverij en hoe daar cyclus loopt. Je hebt kennis en ervaring met juridische en governance vraagstukken, met een duidelijke visie op governance ‘nieuwe stijl’.
  • Ondernemerschap, strategievorming & -implementatie – je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol laten groeien van een onderneming, bij voorkeur binnen een uitgeverij, organisch en/of door middel van het aangaan van (strategische) samenwerkingsverbanden, fusies en/of overnames. Je bent bijvoorbeeld actief geweest als uitgever en daarnaast als manager, of bent verantwoordelijk (geweest) voor vaststelling en implementatie van effectieve en realistische groeistrategieën, en bent in staat om hierover op een eenvoudige, effectieve manier te adviseren.

Eén van de leden zal tevens benoemd worden als voorzitter. Als voorzitter geef je op een natuurlijke en ontspannen manier sturing aan het proces, ben je een verbinder en zorg je voor een goede samenwerking tussen de RvC en de directeur. Je hebt bijvoorbeeld een eindverantwoordelijke positie (gehad) in het bedrijfsleven, bent succesvol ondernemer (geweest), of bestuurder of lid RvC/RvT in een onderneming met een maatschappelijke opdracht (‘social profit’). Je hebt ervaring met groei van organisaties en beschikt over een breed en relevant netwerk, dat je graag ter beschikking stelt. Voor alle leden is het een voorwaarde om onafhankelijk en ongebonden te zijn. Uiteraard beschik je over voldoende tijd om de functie te kunnen uitoefenen.

Ons aanbod

Twee bijzondere posities waarin je als lid van de nieuwe RvC als team op een eigentijdse, frisse manier invulling kunt geven aan het toezichthouderschap.

De leden van de RvC worden benoemd voor een zittingsperiode van drie jaar, met de mogelijkheid tot één herbenoeming voor dezelfde termijn. Leden van de RvC ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding is vastgesteld op €2.500 per jaar voor leden, en €3.000,- per jaar voor de voorzitter. De bedragen zijn excl. BTW en reiskosten (voor zover relevant).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Het is de intentie om de benoemingsprocedure voor 1 januari 2022 af te ronden.
Wanneer je geïnteresseerd bent in een van de 2 vacatures, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via uitgeverij@kenteq.nl

Geef duidelijk in je motivatiebrief aan op welke domeinen je specifieke expertise hebt en of je de rol van voorzitter ambieert. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Suzanna Segenhout, directeur, op 06-40143840 of suzanna.segenhout@kenteq.nl


Sluit 13 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"