Stichting de Linge

Lid raad van Toezicht (Lid RvT)

Juridisch en governance

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Huissen | Gelderland
Sluit 14 december 2020


Omschrijving Vacature

Door beëindiging van de reguliere zittingsperiode ontstaat er per 1 januari 2021 de vacature van Lid Raad van Toezicht met deskundigheid op juridisch gebied & governance.

De organisatie:
Stichting De Linge biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Lingewaard. Binnen de stichting vallen zeven Integrale Kindcentra (IKC’s) met onderwijs en opvang onder één dak, een basisschool met opvangmogelijkheden, peutergroepen en een school voor speciaal basisonderwijs. Samen zetten we een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar neer en bieden we verzorging, opvang en educatie vanuit één organisatie en visie. Zo spelen we in op ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijsveld en op landelijk en gemeentelijk beleid. De stichting en de scholen hebben te maken met politiek/bestuurlijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau.

De functie:
Als lid van de Raad van Toezicht houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op de uitvoering van de taken van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is een betrokken en multidisciplinair team dat toezicht houdt vanuit een brede ervaring en achtergrond om naast de statutaire opdracht zo de directeur – bestuurder optimaal te begeleiden en te adviseren

Elk lid van de Raad is een generalist met benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Daarnaast beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad versterking op het gebied juridisch & governance.

Wij vinden het belangrijk dat u een toezichthouder bent met een goed ontwikkeld analytisch vermogen en heldere en directe communicatie. U spreekt zich uit en zoekt de scherpte op in de dialoog. Naast het geven van feedback, vraagt u ook om feedback om binnen de Raad van Toezicht met elkaar als collegiaal team te zorgen voor kwaliteit.

Specifiek profiel voor lid Raad van Toezicht juridisch & governance:
· Expertise en adviesvaardig op het gebied van juridische vraagstukken en wet- en regelgeving.
· Expertise en adviesvaardig op het gebied van governance.
· Kennis van arbeidsrecht (onderwijs) strekt tot aanbeveling.

De Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar (meestal maandagavond). De Raad van Toezicht brengt met enige regelmaat werkbezoeken aan de scholen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht tweemaal per jaar overleg met het centrale medezeggenschapsorgaan van ouders en medewerkers. De Raad van Toezicht investeert in zichzelf o.a. door collectieve en individuele deskundigheidsbevordering en evaluatie van het eigen functioneren als toezichthouder.

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten wij onderstaande vaardigheden en competenties.

Zij of hij:

 • is in staat om integraal toezicht uit te oefenen;
 • heeft kennis van de context van de organisatie en inzicht in de diverse belangen waar de organisatie mee te maken heeft;
 • is op basis van kennis en ervaring in staat om fungeren als sparringpartner voor de directeur – bestuurder;
 • kan (globale) informatie interpreteren en kan beleidsvoorstellen beoordelen op hun effecten voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving;
 • is in staat afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • kan beoordelen/toezien combineren met adviseren/stimuleren;
 • is in staat tot het zich snel eigen maken van nieuwe informatie;
 • kan omgaan met feedback, heeft een sterk en expliciet rolbesef en is in hoge mate in staat tot (collectieve) zelfreflectie;
 • is in staat om de ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • heeft zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • is in staat haar/zijn eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • is onafhankelijk en integer en is zich in het verdere maatschappelijk handelen bewust van haar/zijn voorbeeldfunctie voor de organisatie als geheel en de scholen in het bijzonder.

Aan de leden van de Raad van Toezicht worden de onderstaande functie-eisen gesteld:

Zij of hij:

 • respecteert de grondslag en de doelstelling van de stichting;
 • heeft een duidelijke visie op toezichthouden;
 • heeft voldoende tijd en energie om de functie als lid van de Raad van Toezicht uit te oefenen. Flexibele agenda en beschikbaarheid indien nodig;
 • heeft Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • heeft academisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • kan acteren binnen de regionale en kleinschalige situatie van de stichting.

Overige informatie:
Informatie over de stichting kunt u vinden op de site: www.delinge.nl.

Aanbod:
Een zeer mooie, interessante, stevige maar vooral ook leuke functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie met een hoge ambitie, die in ontwikkeling is, die positief is, waar men open met elkaar om gaat. Voor de toezichthouders en bestuurders is er een zogenaamde bestuurders- en toezichthouder aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Honorering geschiedt conform de richtlijnen van de VTOI.

Procedure:
De procedure is erop gericht om in januari 2021 een kandidaat te kunnen aanstellen. De gesprekken vinden plaats in de eerste week van 2021.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Geïnteresseerd:
Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u vóór 14 december te reageren door uw motivatiebrief en cv te sturen aan mevrouw drs. B.T.M. van Waesberghe (voorzitter) op het volgende mailadres: raadvantoezicht@delinge.nl

Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Drs. B.T.M. van Waesberghe, voorzitter RvT (06-20537758).


Sluit 14 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.

"Naar begin pagina"