Kinderopvang Walcheren (KOW)

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Middelburg | Zeeland
Sluit 22 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Mooie kinderjaren gaan een leven lang mee. Daarom zet Kinderopvang Walcheren (KOW) zich iedere dag in voor één doel: kinderen de best mogelijke start geven voor de toekomst. Dat doen we door een veilige, vertrouwde en prettige plek voor kinderen en medewerkers te creëren. Een plek waar nieuwe ontdekkingen gestimuleerd worden, waardoor kinderen spelenderwijs groot worden. En een plek waar medewerkers zich continu blijven ontwikkelen, zodat de kwaliteit van de opvang blijvend hoog blijft. We zijn ervan overtuigd dat we samen verder komen. Daarom zoeken we actief de samenwerking op met ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

KOW is ambitieus. Dat heeft zijn uitwerking op wat we van medewerkers vragen, hoe we denken over pedagogische kwaliteit, op welke wijze we samenwerkingen aangaan en ook op de manier waarop toezicht wordt ingericht.

Ook de Raad van Toezicht van Kinderopvang Walcheren toont zijn ambitie door op professionele en moderne wijze toezicht te houden. De Raad gaat hierbij uit van vertrouwen, openheid, transparantie en een pro-actieve opstelling. Een opstelling, waarbij de Raad – naast zijn rol van toezichthouder – ook die van sparringpartner voor de directeur-bestuurder van KOW actief invult. Op deze wijze laat de Raad zich regelmatig informeren over wat er in en buiten de organisatie leeft, zodat op een betrokken en maatschappelijk verantwoordde wijze toezicht wordt gehouden. Dit vraagt teamgevoel, scherpte ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder én het denken in mogelijkheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Binnen de Raad zijn twee commissies ingesteld: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. KOW werkt conform de Governancecode Kinderopvang en hanteert daarmee de richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht. Deze vacature is ontstaan vanwege het vertrek van een van de leden van de Raad vanwege het verstrijken van de tweede zittingstermijn.

Profiel lid Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid met een financieel profiel voor de Raad van Toezicht. Het aandachtsgebied financiën is gericht op de interne financiële bedrijfsvoering. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een hoogwaardig klankbord voor de directeur-bestuurder en het vermogen om kennis en inzichten ten dienste te stellen aan de Raad. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Competenties die horen bij het lid van de Raad van Toezicht met een financieel profiel zijn:

 • brede deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control, op academisch werk- en denkniveau;
 • gewend te werken met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording en forecasting;
 • inhoudelijk bekend met de financiering van de kinderopvang, zowel kosten als opbrengstgericht, en in staat ontwikkelingen te vertalen naar mogelijke doorwerking op de organisatie;
 • in staat zijn door cijfers heen te kijken en door te vragen naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen;
 • kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een maatschappelijke organisatie.

In de rol van toezichthouder breng je verder de volgende algemene kwaliteiten en competenties mee. Je bent:

 • in staat om vanuit de toezichtsrol te kijken naar strategische vraagstukken van KOW en op strategisch niveau mee te denken over kansen en mogelijkheden in de opvangsector;
 • iemand die de dynamiek van de kinderopvang begrijpt en affiniteit heeft met pedagogiek;
 • iemand die inzicht heeft in de eisen die de kwaliteit van de opvang, doelmatigheid en continuïteit aan KOW stellen;
 • in staat om een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te vinden;
 • iemand met het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • in staat om op een inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • bereid te werken binnen de toezichtskaders van KOW (Governancecode Kinderopvang, statuten, de strategische koers, de begroting etc.).

Arbeidsvoorwaarden

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium voor hun werk, conform de richtlijnen van de VTOI-NVTK. Voor de kandidaten die worden uitgenodigd voor een selectiegesprek is nadere informatie beschikbaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan kun je tot uiterlijk 22 oktober 2021 reageren via deze link. Als je naar aanleiding van de vacature inhoudelijke vragen of vragen hebt over de procedure en arbeidsvoorwaarden, kun je terecht bij André van Broekhoven, sr. HR-adviseur, via 0118 – 62 47 12 of avanbroekhoven@skow.nl.

Je wordt vriendelijk verzocht om in je agenda rekening te houden met selectiegesprekken op vrijdag 5 november 2021 vanaf 13.00 uur op het Centraal Kantoor van KOW, Buitenhove 161, 4337 HG Middelburg.


Sluit 22 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"