Klimmendaal revalidatiespecialisten

Lid RvT, Tevens Lid Auditcommissie

Innovatie, Digitalisering en Finance

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Arnhem | Gelderland
Sluit 11 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Klimmendaal revalidatiespecialisten biedt medisch specialistische revalidatiezorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking in de regio’s Arnhem, Doetinchem, Ede/Barneveld, Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Vanuit 14 locaties worden jaarlijks ca 6.000 patiënten behandeld door ruim 700 zeer betrokken medewerkers en professionals. Dit gebeurt vanuit eigen locaties, locaties in ziekenhuizen, verpleeghuizen en scholen. De omzet bedraagt ca. € 53 mio.

Voor de Raad van Toezicht zoeken wij een

Lid Raad van Toezicht
met de portefeuille Innovatie, Digitalisering & Finance.

 

Als raad van Toezicht (RvT) willen wij vanuit onze specifieke verantwoordelijkheid een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke opdracht van Klimmendaal Revalidatiespecialisten. Daarbij willen wij een strategische en kritische sparringpartner zijn voor de raad van bestuur en goed in verbinding staan met andere belangrijke stakeholders, zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de medische staf, het management team en anderen. Volgens ons is dit tegelijkertijd een goede manier om als RvT breder in gesprek te zijn met de organisatie en veelzijdig geïnformeerd te kunnen worden. Als RvT willen wij ook zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk zijn.

Wat worden jouw werkzaamheden?

In verband met het verlopen van de zittingstermijn van een van de leden van de raad van Toezicht ontstaat een vacature voor een lid de Raad van Toezicht, tevens lid van de Auditcommissie. Met jouw aantoonbare affiniteit en ervaring op het gebied van innovatie en digitalisering ben je een proactieve adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.

Je treedt toe tot de auditcommissie. Deze commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de RvT te ondersteunen en bevordert een goede informatievoorziening aan de RvT. Belangrijke bespreekpunten zijn o.a.:
• Resultaatontwikkeling
• Managementletter
• Jaarrekening en -verslag
• Accountantsselectie
• Liquiditeiten
• Treasury
• Vastgoed

Namens de RvT onderhoud je tevens de contacten met de ondernemingsraad.

Wat vragen wij?

De leden van de Raad van Toezicht hebben een grondhouding die nauw aansluit bij de principes van de Governance Code Zorg, waaronder:

 • affiniteit met betrekking tot bestuur en toezicht houden;
 • hechten aan integraliteit en onafhankelijkheid bij het afwegen van belangen;
 • voldoende tijd beschikbaar voor de werkzaamheden als toezichthouder;

Daarnaast is affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting, bestuurlijke ervaring en het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan van belang. Een goed gevoel voor verhoudingen en een open stijl van communiceren horen daarbij.

Specifiek voor deze positie gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met:

 • een professionele achtergrond en bestuurlijke ervaring in of buiten de zorg;
 • aantoonbare affiniteit en ervaring op het gebied van innovatie en digitale transformatie, in staat om op dit vlak de rol te vervullen van proactieve adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • kennis over thema’s als digitalisering van (zorg)processen, robotisering, en artificial intelligence en met de ontwikkeling van menselijk kapitaal die hiervoor nodig is
 • kennis van de bedrijfsvoering van organisaties en daarmee in staat de financiële consequenties en effecten van strategische keuzes voor Klimmendaal op waarde te schatten;
 • affiniteit met vastgoed cq. huisvestingsvraagstukken;
 • affiniteit met human resource management en kennis van arbeidsmarktontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid;
 • affiniteit met de rol die de ondernemingsraad speelt binnen de onderneming (kandidaat zit op voordracht van OR in RvT en onderhoudt de contacten met de OR);
 • gevoel voor de uitdagingen die ondernemen in de non-profit/zorgsector met zich meebrengt;
 • stevige persoonlijkheid en teamplayer, besluitvaardig, strevend naar consensus en overbrugging van meningsverschillen;
 • gevoel voor verhoudingen, stelt de goede vragen en straalt rust uit, heeft overzicht;
 • een open stijl van communiceren, prettig in de omgang en met relativeringsvermogen;
 • een passend landelijk of regionaal netwerk.

De Raad van Toezicht staat open voor een kandidaat met beperkte toezichthoudende ervaring.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Wat hebben wij te bieden?

Een collegiaal team met hart voor de zorg, met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Beloning is conform de WNT.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Je hebt tot 11 augustus 2023 de gelegenheid om je interesse kenbaar te maken. In dat geval ontvangen wij graag een cv en motivatiebrief. Je kunt via de button rechts bovenaan de pagina solliciteren.

Selectiegesprekken vinden plaats op 23 en 25 augustus. Gelieve beide data vrij te houden.

Het streven is om medio november over te gaan tot formele benoeming.

Mocht je prijs stellen op het volledige profiel of heb je andere vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Sofie de Visser, bestuurssecretaris (s.devisser@klimmendaal.nl).

Let op: Na de sluitingsdatum van de vacature is de vacaturetekst niet meer beschikbaar.
Denk er aan om de tekst op te slaan en/of te printen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 11 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"