Koperhorst

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Vastgoed

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 12 mei 2021


Omschrijving Vacature

lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille vastgoed

De Koperhorst is een zelfstandig woon-zorgcomplex die diverse vormen van wonen en zorg aanbiedt.
Er wonen 240 bewoners zelfstandig of in een groep. Daarnaast werken er 320 medewerkers en 200 vrijwilligers.
De Koperhorst staat in Amersfoort, in de wijk Schothorst, en heeft een duidelijke wijkfunctie.

De organisatie is financieel gezond, heeft haar vastgoed in eigen beheer en staat binnen Amersfoort bekend als een goede samenwerkingspartner.
De organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur.

‘Ik doe ertoe en ik hoor erbij’, dat is de reactie die we willen zien en ervaren bij onze bewoners, ouderen in de omgeving, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.
Het warme gevoel van thuis: wij geloven dat zorg en ondersteuning daaraan op elke manier kan en moet bijdragen.
Wij zien het als onze grootste uitdaging dat ouderen zichzelf kunnen zijn en blijven.
Het leven staat centraal en niet de beperking of de ziekte. Dat is waar wij voor staan bij de Koperhorst.

Per 1 juli 2021 zoeken wij naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille zorgvastgoed.

Profiel van ons nieuwe lid

Wij zoeken naar een lid die zich wil verbinden aan de visie en kernwaarden van de Koperhorst en een warm hart heeft voor de zorg.
U hebt affiniteit en ervaring met en gedegen kennis over vraagstukken rondom vastgoedstrategie in de (ouderen)zorg.
Kennis van en ervaring met financiën is een pré. U hebt bij voorkeur enige ervaring als toezichthouder.

Verder herkent u zich in onderstaande:

  • U heeft aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
  • U bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de ouderenzorg in het bijzonder
  • U bewaart evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
  • U bent in staat snel overzicht en inzicht in complexe informatie te verkrijgen
  • U bent rolvast in een snel veranderende omgeving
  • U bent ontvankelijk en besluitvaardig
  • U bent stimulerend en actief in houding en gedrag
  • U hebt gevoel voor maatschappelijke verhoudingen
  • U kunt goed samenwerken in teamverband
  • U bezit uitstekende communicatieve vaardigheden

Raad van Toezicht de Koperhorst

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) zijn open, benaderbaar en transparant. Zij tonen een oprechte nieuwsgierigheid en verdiepen zich in de vraagstukken die voorliggen.
Zij hebben vertrouwen in de organisatie, de bestuurder en elkaar zonder hun kritische houding te verliezen; respecteren andere meningen en ideeën.
Daarbij hebben de leden oog voor ontwikkeling en staan open voor vernieuwing.

De RvT sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De maatschappelijke relevantie van de opdracht van de RvT van de Koperhorst wordt voor een groot deel bepaald door visie en missie van de organisatie zoals staat verwoord in het strategisch beleidsplan van 2020 – 2025.
De RvT ondersteunt de inhoud van het strategische beleidsplan en laat dit doorklinken in zijn doen en laten.

De RvT heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Het toezicht richt zich op het behalen van de zorginhoudelijke, maatschappelijke en financiële doelen van De Koperhorst, het voldoen aan wet- en regelgeving, het voldoen aan de Governancecode Zorg en het op een ethisch wijze handelen met oog voor zijn maatschappelijk doel en zijn cliënten en medewerkers. Naast de rol als toezichthouder fungeert de RvT als klankbord en adviseur voor de bestuurder en de organisatie.

De RvT bestaat uit 5 leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Een lid wordt voor een periode van vier jaar benoemd met eventueel een herbenoeming voor weer 4 jaar.
Er wordt gewerkt volgens de opgestelde visie op toezicht en het bijbehorende reglement  
Daarnaast zijn er een tweetal auditcommissies: financiën en kwaliteit & veiligheid.

De RvT vergadert gemiddeld 10 maal per jaar op de laatste maandag van de maand. De beide auditcommissies komen ca. 3 maal per jaar bijeen.
Tot slot houden de leden van de RvT contact met de organisatie bijvoorbeeld middels het bijwonen van themabijeenkomsten, werkbezoeken op locatie of ontmoetingen met medezeggenschapsorganen.

De leden van de RvT ontvangen een bescheiden bezoldiging, omdat het gedachtengoed dat het geld voor de zorg is, diepgeworteld zit in het DNA van de organisatie. Toezichthouders ontvangen 50% van het maximaal door de NVTZ geadviseerde bedrag en een jaarlijks bedrag dat besteed kan worden aan de ontwikkeling als toezichthouder.
Voor startende toezichthouders is er een aparte bezoldiging afgesproken.

De RvT streeft in haar samenstelling naar verscheidenheid in deskundigheden en hecht daarnaast aan een diverse en inclusieve samenstelling.

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn zal de huidige voorzitter van de RvT, de heer Douwe Jan Bakker per 1 juni 2021 de RvT verlaten.
De heer Lucas Kruiswijk zal dan de rol van voorzitter overnemen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Overige informatie

Voor meer informatie over de Koperhorst zoals het strategisch beleidsplan of jaarverslagen: kijk op www.koperhorst.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Evelien van Dijk (bestuurder), tel. 033 472 62 14.

Uw motivatie en CV kunt u voor 12 mei 2021 zenden naar: Stichting de Koperhorst, t.a.v. de Raad van Toezicht, Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort of digitaal naar werkenbij@koperhorst.nl


Sluit 12 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"