Kraamzorg de Eilanden

lid raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Stellendam | Zuid-Holland
Sluit 9 juni 2021


Omschrijving Vacature

Over Kraamzorg de Eilanden

Kraamzorg de Eilanden levert al meer dan 72 jaar betrouwbare kraamzorg. Cliënten kunnen bij Kraamzorg de Eilanden rekenen op de allerbeste zorg en begeleiding op een manier die bij de cliënt past. De gediplomeerde kraamverzorgenden hebben hart voor hun vak, en doen er alles aan om cliënten de beste start te geven. Het adagium daarbij is: “Onze wereld draait om jou”.

Kraamzorg de Eilanden is actief in de regio’s: Delfland, Drechtsteden, Rotterdam, Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Zij werken in deze regio’s intensief samen met de betrokken verloskundigen en ziekenhuizen. Kraamzorg de Eilanden spant zich ervoor in om samen goede en veilige geboortezorg te bieden.

Kraamzorg de Eilanden kenmerkt zich door een slagvaardige organisatiestructuur met korte lijnen en directe contacten met de medewerkers. De eenhoofdige Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de strategie, kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en resultaatontwikkeling van Kraamzorg de Eilanden. De bestuurder legt verantwoording af aan de (driehoofdige) Raad van Toezicht over visie/strategie, meerjarenbeleidsplan, veiligheid en kwaliteit van zorg, begroting en jaarplan en behaalde resultaten. De Raad van Toezicht vervult een actieve rol t.a.v. de strategie en de maatschappelijke functie van Kraamzorg de Eilanden. Klik hier voor informatie, o.a. de jaarverslagen van RvB en RvT.

Al meer dan 72 jaar staat goede kwaliteit bij Kraamzorg de Eilanden voorop. Kraamzorg de Eilanden beschikt over het HKZ- en borstvoedingscertificaat. En natuurlijk kunnen cliënten bij Kraamzorg de Eilanden vertrouwen op uitstekend opgeleide kraamverzorgenden. Zij zijn geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg en volgen jaarlijks bijscholingen. Zo blijft Kraamzorg de Eilanden in staat om de cliënt en haar gezin uitstekende professionele zorg en begeleiding te bieden.

Vacature lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van Kraamzorg de Eilanden en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. De Governancecode Zorg is daarbij een belangrijk richtsnoer.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad bestaan uit de volgende taken en zijn uitvoerig beschreven in de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht:

  • Toezicht houden op het bestuur en het besturen van de organisatie.
  • Sparringpartner zijn van het bestuur.
  • Zorgdragen voor de interne regelgeving in de zin van good governance.
  • Aanstellen van het bestuur en het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur.
  • De Raad van Toezicht heeft zijn visie op het toezicht vastgelegd in de “toezichtvisie”.

Het lid Raad van Toezicht waar wij naar zoeken, heeft het volgende profiel:

  • Een achtergrond in de zorg (niet perse inhoudelijk) en beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de sector waarin Kraamzorg de Eilanden actief is.
  • Affiniteit met de doelstelling en functie van Kraamzorg de Eilanden in de geboortezorg, c.q.is bereid zich daarin te verdiepen.
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sollicitaties, voorzien van CV en motivatiebrief, kunt u liefst voor 9 juni 2021 richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer mr I.M. Braal via: rvt@kraameiland.nl.

Informatie

Kijk voor meer informatie eens op de website van Kraamzorg de Eilanden en de pagina’s: Over ons en Bestuur en Toezicht. Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en voor vragen over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht de heer I.M. Braal (06 – 126 239 77) en bij de bestuurder mevrouw M.T. Baar-van Dinther (06 – 520 172 14).

Het hoofdkantoor van Kraamzorg de Eilanden is gevestigd:
Deltageul 19
3251 NG Stellendam
Telefoon: 0181 – 39 14 40 (op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur)


Sluit 9 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"