KraamzorgPlus

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nieuwkuijk | Noord-Brabant
Sluit 1 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

KraamzorgPlus biedt sinds 2010 kraamzorg in regio ‘s-Hertogenbosch. De zorg -en dienstverlening tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd wordt optimaal afgestemd op de behoeften van ouder(s) en kind.

De visie van KraamzorgPlus is:
▪ Zorg op maat vinden we belangrijk;
▪ Persoonlijkheid, voor de kraamweek de kraamverzorgende ontmoeten; ▪ 2 keer in de zwangerschap een persoonlijke intake;

De zorg is persoonlijk, betrokken en warm en zet de cliënt centraal. De gediplomeerde en gemotiveerde kraamverzorgenden worden regelmatig bijgeschoold en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kraamzorg.

KraamzorgPlus heeft een directie, die verantwoordelijk is voor de aansturing van de totale organisatie. De cliëntenmedezeggenschap is geregeld in de cliëntenraad.

Toekomst

KraamzorgPlus wil haar positie in de markt behouden en versterken en neemt stappen richting een sterkere regionale focus. KraamzorgPlus wil groot worden door klein te blijven.

Vacature lid Raad van Toezicht

Met de invoering van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) is KraamzorgPlus gehouden aan het implementeren van een Raad van Toezicht, welke zal bestaan uit drie leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

Belangrijke thema’s waar de raad van toezicht de komende tijd aandacht aan zal besteden zijn o.a.:

 • implementeren van de Raad van Toezicht in de organisatie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • borgen van de reeds doorgevoerde organisatieveranderingen en scheppen van optimale randvoorwaarden voor het realiseren van een rendabele bedrijfsvoering en zekerstellen van de bedrijfscontinuïteit;
 • versterken van de positie van de organisatie binnen de regio.

Het lid Raad van Toezicht waar wij naar zoeken, heeft het volgende profiel:

 • Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten ervaring is niet vereist;
 • Maatschappelijk actief;
 • Affiniteit met de (Kraam)zorg;
 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder, te weten de wettelijke rollen van werkgever en adviseur en de rol van verbinder, inspirator en brainstormer en daardoor ook geschikt om als sparringpartner/klankbord van de bestuurder op te treden;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent;
 • Beschikt over een allround juridisch inzicht en heeft een adequaat zicht op de juridische doorwerking van strategisch beleid, de juridische gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en verslaglegging.

 

Vergoeding

In principe is uw rol als intern toezichthouder op vrijwillige basis, maar wij willen er graag een kleine vergoeding tegenover zetten.
Reiskosten worden vergoed €0,21 per gereden kilometer.
Verder vergoeden wij €25,00 per uur, per vergadering.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Sollicitaties, voorzien van CV en motivatiebrief, kunt u het liefst voor 01 juli 2023 richten aan de directie, ter attentie van Ilse Neggers, via: ilseneggers@kraamzorg-plus.nl.

Informatie

Indien u meer wilt weten over onze organisatie, kijk dan gerust op onze website: www.kraamzorg- plus.nl. Voor nadere inhoud over de inhoud van de functie en voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de bestuurder Ilse Neggers (06-25 393 221).


Sluit 1 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"