KraamzorgPlus

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nieuwkuijk | Noord-Brabant
Sluit 1 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

KraamzorgPlus biedt sinds 2010 kraamzorg in regio ‘s-Hertogenbosch. De zorg -en dienstverlening tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd wordt optimaal afgestemd op de behoeften van ouder(s) en kind.

De visie van KraamzorgPlus is:
▪ Zorg op maat vinden we belangrijk;
▪ Persoonlijkheid, voor de kraamweek de kraamverzorgende ontmoeten; ▪ 2 keer in de zwangerschap een persoonlijke intake;

De zorg is persoonlijk, betrokken en warm en zet de cliënt centraal. De gediplomeerde en gemotiveerde kraamverzorgenden worden regelmatig bijgeschoold en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kraamzorg.

KraamzorgPlus heeft een directie, die verantwoordelijk is voor de aansturing van de totale organisatie. De cliëntenmedezeggenschap is geregeld in de cliëntenraad.

Toekomst

KraamzorgPlus wil haar positie in de markt behouden en versterken en neemt stappen richting een sterkere regionale focus. KraamzorgPlus wil groot worden door klein te blijven.

Vacature lid Raad van Toezicht

Met de invoering van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) is KraamzorgPlus gehouden aan het implementeren van een Raad van Toezicht, welke zal bestaan uit drie leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

Belangrijke thema’s waar de raad van toezicht de komende tijd aandacht aan zal besteden zijn o.a.:

 • implementeren van de Raad van Toezicht in de organisatie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • borgen van de reeds doorgevoerde organisatieveranderingen en scheppen van optimale randvoorwaarden voor het realiseren van een rendabele bedrijfsvoering en zekerstellen van de bedrijfscontinuïteit;
 • versterken van de positie van de organisatie binnen de regio.

Het lid Raad van Toezicht waar wij naar zoeken, heeft het volgende profiel:

 • Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten ervaring is niet vereist;
 • Maatschappelijk actief;
 • Affiniteit met de (Kraam)zorg;
 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder, te weten de wettelijke rollen van werkgever en adviseur en de rol van verbinder, inspirator en brainstormer en daardoor ook geschikt om als sparringpartner/klankbord van de bestuurder op te treden;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. De toezichthouder mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij uitoefent;
 • Beschikt over een allround juridisch inzicht en heeft een adequaat zicht op de juridische doorwerking van strategisch beleid, de juridische gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en verslaglegging.

 

Vergoeding

In principe is uw rol als intern toezichthouder op vrijwillige basis, maar wij willen er graag een kleine vergoeding tegenover zetten.
Reiskosten worden vergoed €0,21 per gereden kilometer.
Verder vergoeden wij €25,00 per uur, per vergadering.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Sollicitaties, voorzien van CV en motivatiebrief, kunt u het liefst voor 01 juli 2023 richten aan de directie, ter attentie van Ilse Neggers, via: ilseneggers@kraamzorg-plus.nl.

Informatie

Indien u meer wilt weten over onze organisatie, kijk dan gerust op onze website: www.kraamzorg- plus.nl. Voor nadere inhoud over de inhoud van de functie en voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de bestuurder Ilse Neggers (06-25 393 221).


Sluit 1 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"