Lariks Zorg en Welzijn

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch sociaal profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Leusden | Utrecht
Sluit 21 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

“Lariks is een van de meest relevante, niet-gemeentelijke, organisaties in Leusden. Mijn rol in de Raad van Toezicht geeft mij de kans om vanuit mijn kennis en ervaring iets terug te doen voor de lokale samenleving.”

Wencke Heijblok, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lariks

 Over Lariks

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in Leusden. In opdracht van gemeente Leusden geeft Lariks uitvoering aan het welzijnswerk, de Wmo en de Jeugdwet. Lariks’ consulenten helpen inwoners weer op weg. Dat doen zij met informatie en advies gericht op het benutten van het netwerk van de inwoner en het brede aanbod algemene voorzieningen in gemeente Leusden. Ook ontwikkelt Lariks collectieve welzijnsactiviteiten voor diverse doelgroepen van 0 – 100 jaar. Zo nodig bieden de consulenten van het wijkteam ambulante begeleiding, casus- en of procesregie via Wmo en/of Jeugdwet aan inwoners en gezinnen.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Lariks is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt in lijn met de governance richtlijnen toezicht op haar functioneren. Daarbij schakelen en balanceren we tussen afstand en nabijheid, tussen toezichthouden en klankbord zijn.

Vacatures Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Lariks bestaat nu uit vier leden. In lijn met de afspraken zal één lid per september 2023 aftreden. De wenselijke omvang is vijf. Daarom zijn we op zoek naar uitbreiding. Bij de benoeming van de nieuwe toezichthouders wordt rekening gehouden met een evenwichtige en toekomstgerichte samenstelling waarbij de leden elkaar op competenties en ervaring aanvullen. Gezien de samenstelling en expertises binnen de raad ligt de focus op een juridisch sociaal profiel.

  • Juridisch sociaal profiel

Voor dit profiel zoeken we een toezichthouder met een brede juridische achtergrond. Bij voorkeur iemand met kennis van ondernemings- en contractenrecht en expertise en adviesvaardigheden op het gebied van juridische vraagstukken, wet- en regelgeving en governance. Verbondenheid met Leusden is gewenst.

Kandidaten beschikken over:

  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring.
  • Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).
  • Kennis van en ervaring met maatschappelijke veranderingsprocessen.
  • Strategisch inzicht en integrale blik; in staat zijn om breder te kijken dan de eigen portefeuille.
  • Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, verbinden en netwerken.
  • Het vermogen om in teamverband toezicht te houden en te adviseren.
  • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
  • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Voldoende tijd en energie om deze rol op professionele wijze in te vullen.

Aanbod en procedure

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar. Naast het bijwonen van de vergaderingen kan van de leden van de raad een extra inspanning worden gevraagd als sparringpartner van de directeur-bestuurder. Leden van de raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Dan zien we graag een brief met motivatie en cv tegemoet. Mail naar: Mariëtte Jilderda (secretaris Raad van Toezicht), mcjilderda@recht-en-zo.nl.

Meer informatie over Lariks: www.lariks-leusden.nl


Sluit 21 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"