TWB Thuiszorg met Aandacht

Lid Raad van Commissarissen

Aantoonbare affiniteit met financiële en juridisch bestuurlijke vraagstukken in de zorg