Stichting Maatvast Haarlemmermeer

Lid Raad van Toezicht, tevens lid remuneratiecie.

Profiel HR

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Hoofddorp | Noord-Holland
Sluit 7 september 2020


Omschrijving Vacature

Op dit moment hebben we bij Maatvast een vacature:

De raad van toezicht van Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt een nieuw lid met het profiel HR, tevens lid van de remuneratiecommissie.

Beschrijving van de organisatie

Stichting Maatvast beheert en exploiteert 26 buurt- en dorpshuizen in Haarlemmermeer. Wij helpen inwoners om de sociale samenhang in de buurten, wijken en dorpen te versterken. Naast de 70 betaalde krachten zijn onze ruim 350 vrijwilligers verantwoordelijk voor de uitvoering op de locaties. De stichting opereert in opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer binnen het sociaal domein. Jaarlijks stelt de gemeente een programma van eisen vast en de stichting heeft een verantwoordingsrelatie naar de gemeente. Voor meer informatie over Maatvast, het strategisch plan en de statuten en reglementen verwijzen wij naar de website van Maatvast: http://www.maatvast.nl/

De rol van de raad van toezicht:

 • Integraal toezicht houden op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met name op de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 • Klankbord voor de directeur-bestuurder bij belangrijke besluiten en strategievraagstukken;
 • De werkgeversrol vervullen naar de directeur-bestuurder;
 • Vaststellen van beleid, begroting en werkplan, jaarrekening en jaarverslag;
 • Toezicht houden op integriteits-, compliance- en Governancevraagstukken;
 • Overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement voor de raad van toezicht.

De Raad van Toezicht zoekt een betrokken en enthousiast lid met onderstaand profiel:

 • Specifiek gevraagd voor deze functie: kennis van Human Resource Management, bij voorkeur ervaring als HR-manager;
 • U bent bekend met de rollen en posities van een organisatie ten opzichte van gemeente in het sociaal culturele domein;
 • U hebt ervaring als toezichthouder (bij voorkeur in publieke of semipublieke domein);
 • U hebt gevoel voor maatschappelijk ondernemerschap;
 • U bent een teamspeler en heeft adviserende en communicatieve kwaliteiten;
 • U bent een strategisch denker;
 • U hebt voldoende tijd beschikbaar om uw verantwoordelijkheid als toezichthouder te kunnen invullen;
 • U bent bij voorkeur woonachtig binnen of heeft binding met de gemeente Haarlemmermeer.

In zijn samenstelling wenst de Raad van Toezicht diversiteit te waarborgen, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een goede spreiding, zowel maatschappelijk als wat deskundigheden betreft. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De raad van toezicht van stichting Maatvast bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een verlengingsperiode van nog eens vier jaar. Er is een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten en aan de functie is een beloning verbonden. Het bestuur en toezicht werken volgens de Governance Code van de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

organisatie logo

https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/08/Stichting-Maatvast.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uit het oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de raad van toezicht verwacht dat zij transparant zijn over hoofd- en nevenfuncties. We maken u er op attent dat u geen politieke-, bestuurlijke- of arbeidsrechtelijke relatie mag hebben met de gemeente Haarlemmermeer. Tevens mag u geen advies- of klantrelatie onderhouden met de gemeente. Zodra de zittende leden van de Raad van Toezicht een geschikte kandidaat hebben geselecteerd, wordt deze voorgedragen aan het college van B&W van de Gemeente Haarlemmermeer.

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag uw reactie met een actueel CV, waarin u aangeeft wat uw expertise is en wat u inspireert in deze functie. U kunt uw sollicitatie per mail sturen naar Stichting Maatvast: vacatures@maatvast.nl;

De sluitingsdatum voor de vacature is 7 september 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst


Sluit 7 september 2020
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"