Lid Raad ToezichtimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l
Plaats Rotterdam
Reageren vóór 19 augustus 2018

Naam organisatie
Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR)
Provincie
Zuid-Holland
Aantal werkzame personen
300-500 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Het Grafisch Lyceum Rotterdam ontwikkelt en verzorgt opleidingen voor de wereld van media, vormgeving, communicatie en technologie; de creatieve industrie. De organisatie telt 400 medewerkers en wekelijks volgen circa 4500 deelnemers een opleiding aan ons instituut. De opleidingen worden verzorgd in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast maakt een VMBO-afdeling deel uit van de instelling met leerwegen voor vormgeven en media.

De instelling kenmerkt zich door innovatie, creativiteit, techniek, kwaliteit en een voortdurend streven naar verbetering in een uitdagende en evenwichtige omgeving voor medewerkers, leerlingen en studenten. Zowel aan medewerkers als leerlingen worden hoge eisen gesteld om gezamenlijke doelen te bereiken, maar ze kunnen tevens rekenen op een brede ondersteuning om aan de eisen te voldoen. Op het gebied van onderwijsvernieuwing in relatie tot nieuwe vormen van leren, informatie- en communicatietechnologie, het leveren van maatwerk en kwaliteit maakt het Grafisch Lyceum Rotterdam een snelle ontwikkeling door gebaseerd op een hoog ambitieniveau.

Meer info

 
Raad van Toezicht Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR)
Zoekt per
18 juli 2018
Deskundigheidsgebied
Communicatie-industrie en/of Financieel-economisch
Profiel functie

Als lid van de Raad van Toezicht bent u mede verantwoordelijk voor;

 • Integraal toezicht houden op de ontwikkeling van visie, strategie en het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de operationalisering daarvan zowel in theorie als praktijk op basis van een toezichtkader;
 • Goedkeuring geven of onthouden aan beslissingen van het CvB;
 • Het vervullen van de werkgeversrol voor de leden van het CvB onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijks evaluatie van het CvB;
 • Als klankbord (sparringpartner) fungeren voor het CvB ;
 • Zorgen voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de RvT.
Profiel kandidaat

Ten behoeve van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar twee: Leden Raad van Toezicht

Gewenst profiel algemeen:

 • Analytisch vermogen en academisch werk- en denkvermogen;
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten en in staat tot kritische zelfreflectie;
 • Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig;
 • Is van onbesproken gedrag, aan te tonen door een recente verklaring omtrent het gedrag.

 

Gewenst profiel specifiek:

1. Communicatie-industrie

Ondernemende creatieve professional uit het hart van de on- en offline communicatie-industrie;

 • Kennis van de hedendaagse branche opgedaan bij toonaangevende speler(s);
 • Dynamisch en oog voor innovatie;
 • Goed commercieel gevoel voor de vertaling van communicatieve mogelijkheden naar (nieuwe) verdienmodellen;
 • Creatief, bevlogen en geëngageerd;
 • Verregaande kennis van ontwikkelingen en innovaties in de av-sector;
 • Leidinggevende / bestuurlijke ervaring bij grote of middelgrote onderneming binnen de communicatie-industrie.

 

2. Financieel-economisch

 • Bestuurlijke ervaring dan wel strategische bestuurlijke kwaliteiten en inzichten in organisaties met vergelijkbare complexiteit en omvang;
 • Diepgaande financieel-economische kennis;
 • Ervaring met een rentedragende beleggingsportefeuille;
 • RA/RC titel en bijbehorende relevante werkervaring is een pre.

Kandidaten die een combinatie van beide specifieke profielen kunnen invullen, genieten de voorkeur.


Arbeidsvoorwaarden

Wat we bieden
Een inspirerende omgeving;
Tenminste 5 reguliere vergaderingen per jaar;
Een passende vergoeding op basis van de normen zoals die momenteel gelden in de mbo-sector.

Reactie:
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer A. van de Vijver, Secretaris College van Bestuur, e-mail vijver@glr.nl. Uw sollicitatie kunt u per e-mail zenden aan:

Grafisch Lyceum Rotterdam
T.a.v. de heer A. van de Vijver
E-mail: vijver@glr.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!Naam organisatie
Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR)
Naam contactpersoon
De heer A. van de Vijver
E-mail contactpersoon
vijver@glr.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
19 augustus 2018
"Naar begin pagina"
2018-07-18T09:23:14+00:00