Stichting Registerplein

Lid Raad van Toezicht

Maatschappelijk ondernemer in het sociaal domein.