Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Kunst en cultuur
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Utrecht

Naam organisatie
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Profiel bedrijf

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten.

Hoe doen we dat?

Wij ondersteunen professionals en bestuurders die zijn werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie, met kennis. Onze bijeenkomsten, die we vaak samen met partners organiseren, worden bezocht door professionals uit het hele land die van elkaar willen leren of willen samenwerken. Ook zetten we samen met professionals nieuwe ontwikkelingen in gang. Onze website www.lkca.nl staat boordevol informatie. Ook onze publicaties zijn daar te vinden.

Deskundigheidsgebied
Financieel profiel.

2018-09-05T15:37:40+00:00