Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Gilze

Naam organisatie
Zorgcentrum St. Franciscus
Profiel bedrijf

Zorgcentrum St. Franciscus biedt optimale zorg en gevarieerde dienstverlening aan zoals een zinvolle dagbesteding, in een open, gemoedelijke en gastvrije sfeer en werkt persoonsgericht vanuit een respectvolle en vakkundige houding en een warme betrokkenheid. We zijn er zowel voor cliënten die complexe zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen als voor cliënten die geheel of gedeeltelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Onze zorgvisie gaat uit van de onafhankelijkheid en vrije keuze van de (ouder wordende) mens. Wij bieden zorg op maat met een lokale kleur, namelijk betrokken, gemoedelijk en gastvrij op dé plek waar zorg nodig is.

U kunt algemene  informatie over de organisatie vinden via: https://stfranciscus.nl/organisatie/algemene- info-organigram/. 

Deskundigheidsgebied
Financieel l Economisch gebied en ICT

2018-09-16T09:19:05+00:00