Lid Raad ToezichtimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype
Bezoldiging Bezoldigde functie l Vergoeding conform NVTZ-normen.
Plaats Apeldoorn
Reageren vóór 28 september 2018

Naam organisatie
Stichting Pento
Provincie
Gelderland
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Wij zijn Pento. Experts in horen, spreken en verstaan. Vanuit verschillende locaties in Noord-, Oost- en Midden-Nederland begeleiden, onderzoeken en adviseren wij mensen die problemen hebben op het gebied van taal-spraak en/of gehoor. Wij bieden audiologische zorg en vroegbehandeling.

Bij Pento werken ongeveer 300 medewerkers. De jaaromzet bedraagt ruim 15 miljoen euro. In de sector Audiologie is Pento een belangrijke speler met een marktaandeel van ongeveer 30%. 

Meer info

 
 Stichting Pento
Zoekt per
16 september 2018
Deskundigheidsgebied
Financieel/economische achtergrond
Profiel functie

Er is een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kent drie commissies: kwaliteit en veiligheid, financiën en control en een remuneratiecommissie. 

De taken en verantwoordelijkheden van het lid Raad van Toezicht

  • Integraal toezicht houden op het behalen van de doestellingen van Pento, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • Beschikbaar zijn voor de voorbereidingen van de informatievoorziening en de besluitvorming, intern overleg, ontmoetingen en aanwezigheid bij bijzondere bijeenkomsten van de organisatie.
  • Sparringpartner van de bestuurder zijn, een stevig en proactief klankbord zijn voor de diversiteit aan ontwikkelingsvragen en het vervullen van de rol van werkgever ten opzichte van de Raad van Bestuur.

Er zijn vier reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er werkbezoeken, overleggen met de Ondernemingsraad en directieteam en commissievergaderingen.

Profiel kandidaat

Op 1 juli 2019 ontstaat een vacature vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van de huidige leden. 

Daarom zoekt Pento een

Lid van de Raad van Toezicht

Gezien de aanwezige expertise in de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een financieel/economische achtergrond.

 

Eisen ten aanzien van kennis en ervaring van het lid Raad van Toezicht

  • Beschikt over academisch werk- en denkniveau.
  • Beschikt over uitgebreide werkervaring in de gezondheidszorg op strategisch/bestuurlijk niveau.
  • Beschikt over een uitgebreid netwerk in de gezondheidszorg in zowel ziekenhuizen en andere zorginstellingen alsook bij verzekeraars en overheidsinstellingen.
  • Heeft actuele kennis van wetgeving in de gezondheidszorg.

Arbeidsvoorwaarden

Aan het lidmaatschap is geen salariëring verbonden, wel een vergoeding conform de NVTZ-normen.

Vragen en informatie
Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met de heer Visser, voorzitter van de Raad van Toezicht op telefoonnummer06-125 080 14.

Een uitgebreid functieprofiel kunt u opvragen bij Marieke Haanstra (m.haanstra@pento.nl). Voor meer informatie over Pento kunt u terecht op onze website www.pento.nl.

Reageren
Heeft u belangstelling voor deze vacature, mail dan vóór 28 september a.s. uw reactie ter attentie van de heer M. Visser naar het mailadres m.haanstra@pento.nl.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/09/apento.jpg
Naam organisatie
Stichting Pento
Naam contactpersoon
de heer M. Visser
Mobiel contactpersoon
06-125 080 14
E-mail contactpersoon
m.haanstra@pento.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
28 september 2018
"Naar begin pagina"
2018-09-16T08:21:33+00:00