Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Schijndel

Naam organisatie
Laverhof
Profiel bedrijf

Laverhof is een organisatie voor ouderenzorg en biedt zorg met
verblijf en behandeling aan psychogeriatrische en somatische cliënten, revalidatie, palliatieve zorg, dagactiviteiten en behandeling, zorg en ondersteuning thuis. In een deel van onze appartementen bieden we verzorgd wonen. Op diverse plaatsen in de regio ondersteunt Laverhof lokale initiatieven om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang en eetpunten. 

De zorg- en dienstverlening van Laverhof richt zich op ouderen in de regio’s Heeswijk, Dinther, Eerde, Loosbroek, Middelrode, Schijndel, Uden, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch en op religieuzen van de congregaties van JMJ, de Zusters van Liefde en de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. 

Laverhof heeft ruim 1000 cliënten, 1100 medewerkers en 700 vrijwilligers. 

 

Visie 

Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken. Mensen geven naar eigen inzicht vorm aan hun leven. Ook wanneer dit door gezondheidsproblemen moeilijk wordt. 

Laverhof gelooft in de waarde en de kracht van sociale verbindingen in de samenleving. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, een zinvol bestaan en sociale contacten. Familie, buren, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol en dragen bij aan de kwaliteit van het leven. Onze vakbekwame medewerkers voegen extra waarde toe door mee te denken en de eigen kracht van cliënten en hun omgeving te versterken. 

Missie 

Laverhof versterkt de eigen kracht van mensen met zorg, aanvullende diensten en behandeling. Zo kunnen mensen op eigen wijze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven realiseren. Als dat nodig is, breiden we dit uit met wonen en welzijn. Dit doen wij voor kwetsbare burgers en hun naasten, mensen in de laatste fase van hun leven, de gemeenschap als geheel en religieuzen in het bijzonder. 

Laverhof biedt haar diensten aan waar mensen ons willen hebben en wij door onze manier van werken een versterking kunnen zijn. Wij leggen lokaal relaties en verbanden en leveren met vakbekwaamheid onze bijdrage. 

Kernwaarden 

Onze leidende opvattingen en waarden over hoe wij onze cliënten het beste vakbekwaam zorg en ondersteuning kunnen bieden zijn: 

De kracht van het lokale 

Wij zijn een lokaal verankerde organisatie, die middenin de gemeenschap staat. Wij bieden onze diensten aan waar mensen ons willen hebben. Wij werken samen met lokale partijen, zodat wij vanuit ons vakmanschap maximaal kunnen aansluiten bij wat er nodig is voor cliënten en de gemeenschap. 

De kracht van erin geloven 

Wij geloven in de kracht van mensen om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Wij denken met hen mee om dat mogelijk te maken. Samen versterken wij een leven als thuis. 

De kracht van elkaar kennen 

Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten maken deel uit van de gemeenschap waarin Laverhof werkt. Wij hechten veel waarde aan deze herkenbare, persoonlijke en warme samenwerkingsrelaties. 

De kracht van ervoor staan 

Wij staan voor wat we doen, vanuit visie en vakmanschap. Dit gedachtegoed dragen wij uit en zo geven we zelf actief vorm aan onze toekomst. 

Deskundigheidsgebied
Financiën

2018-10-07T07:57:59+00:00