Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Groot-Amers

Naam organisatie
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Profiel bedrijf

Stichting Zorgboeren Zuid Holland bemiddelt tussen cliënten en zorgboerderijen in Zuid-Holland in het vinden van geschikte dagbesteding of kort- en/of langdurig verblijf voor diverse doelgroepen. Daarbij faciliteren wij de zorgboeren en zetten de cliënt en de kwaliteit centraal in ons beleid.

Deskundigheidsgebied
Juridische achtergrond.

2018-10-14T09:36:55+00:00