Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Sport en recreatie
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Sittard

Naam organisatie
Huis voor de Sport
Profiel bedrijf

Huis voor de Sport Limburg is een moderne, stabiele en flexibele organisatie die de afgelopen 15 jaar op haar eigen wijze invulling heeft gegeven aan haar missie om zoveel mogelijk mensen in Limburg in beweging te krijgen en houden.

Topsport Limburg is een dynamische, prestatiegerichte netwerkorganisatie die de jeugd in Limburg de mogelijkheid biedt haar sportief ideaal te verwezenlijken in een omgeving met Olympische ambitie.

Huis voor de Sport Limburg en Topsport Limburg hebben de samenwerking geïntensiveerd en hebben inmiddels één Raad van Toezicht. Samen met de Provincie Limburg werken wij aan één loket functie onder de werktitel ‘Limburg Sport en Bewegen’. Dit programmabureau heeft tot doel om de overige door de Provincie gesubsidieerde organisaties te faciliteren en ondersteunen. Daartoe behoren de sporttakplatforms Limburg Cycling, Limburg Running, Limburg Handbal, Limburg Paardensport, Limburg Triatlon, het Jeugdfonds Sport en Bijzonder in Beweging. Samen vormen wij een groot Limburgs netwerk Sport en Bewegen.

Deskundigheidsgebied
Bedrijfsvoering

2018-10-11T08:20:55+00:00