Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Sport en recreatie
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Sportbond
Plaats Nijmegen

Naam organisatie
Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
Profiel bedrijf

KWBN is een bij NOC*NSF aangesloten vereniging met ruim 1.000 aangesloten lidorganisaties en bijna 60.000 (individuele en verenigings-)leden. Jaarlijks bereiken wij meer dan 1,5 miljoen wandelaars met onze 1.500 wandelevenementen – waaronder meer dan 500 avondvierdaagsen -, websites, producten en programma’s. 

Naast onze reguliere dienstverlening voor onze lidorganisaties en leden, bewegen wij ons steeds nadrukkelijker op de bredere wandelconsumentenmarkt. Dit doen wij zelfstandig met eigen producten en in nauwe samenwerking met commerciële en maatschappelijke partners. We richten ons daarbij op de markten van gezondheid, recreatie en prestatie. Dit doen we vanuit ons corporate merk KWBN en als onderdeel daarvan met de merken FitStap, Wandel.nl, Avond4daagse, Via4daagse en Vierdaagse Nijmegen. 

Deskundigheidsgebied
Financiën, marketing en sales of Juridische zaken

2018-10-14T07:59:15+00:00