Lid Raad ToezichtimageBranche Kunst en cultuur
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Marktconforme vergoeding.
Plaats Hellevoetsluis
Reageren vóór 5 december 2018

Naam organisatie
De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Provincie
Zeeland
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD) is met 7 vestigingen een belangrijke cultureel maatschappelijke instelling op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Zij is een maatschappelijke netwerkorganisatie, sterk gericht op samenwerking en lokaal maatwerk. De bibliotheek stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners, door voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke participatie, een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele kennismaking. Dit doet zij met circa dertig vaste medewerkers en ruim honderd vrijwilligers. In toenemende mate richt de BZHD zich op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de inwoners in de complexe digitale kennissamenleving, preventie van laaggeletterdheid en het bijdragen aan de sociale en maatschappelijke cohesie en leefbaarheid. Verder heeft de BZHD ervoor gekozen om de Bibliotheek op school een belangrijke pijler van de dienstverlening te laten zijn. De Bibliotheek op school is ingevoerd in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Rockanje. Recent is het programma ook in Brielle ingevoerd.

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is een gezonde organisatie met een goede financiële basis en bedrijfsvoering. Uitdagingen waar onze organisatie voor staat zijn onder meer het innoveren van de dienstverlening, zoals door het participeren in cultuurhuizen, handhaving op niveau van de dienstverlening aan scholen en het verder ontwikkelen van een aanbod binnen het sociale domein. De bewoners van ons werkgebied zoveel als mogelijk toegang geven tot een leven lang leren blijft de kernfunctie.

Meer info

 
 De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Zoekt per
4 november 2018
Profiel functie

De Raad van Toezicht wil in dat proces behalve toezichthouder en werkgever voor de directeur/bestuurder, ook sparringpartner en klankbord in de strategieontwikkeling van de organisatie zijn. 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. De RvT vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Er is een vacature met een algemeen profiel voor een lid binnen de Raad van Toezicht van de bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

 

Profiel kandidaat

In algemene zin geldt dat elk lid van een Raad van Toezicht aan de volgende persoonskenmerken dient te voldoen:

  • Affiniteit met de doelstelling en functie van de BZHD
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
  • Het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren
  • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen
  • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door een directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

Verder verwachten we van de kandidaat dat hij of zij:

Voldoende tijd beschikbaar heeft voor minimaal 5 vergaderingen per jaar en een tijdsbesteding van 5 dagen per jaar.

Woonachtig of werkzaam is in de regio, bij voorkeur op Goeree-Overflakkee of Voorne-Putten, en goed op de hoogte is van de sociale en culturele kaart van deze regio. In verband met een evenwichtige samenstelling van de Raad is ervaring met het basisonderwijs of ervaring in en met de culturele sector een pré. 

 


Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?

De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta biedt kandidaten een interessante toezichtfunctie in een zeer dynamische periode. De raad hecht aan een goed intern samenspel, waarbij de verschillende expertises bijdragen aan de oordeelsvorming van de raad als geheel en aan een professioneel samenspel met de directeur/bestuurder. 

De jaarlijkse vergoeding is marktconform. 

 

Interesse?

Heeft u belangstelling en herkent u zich in het profiel, dan kunt u uw reactie vóór 5 december as. sturen naar Raad van Toezicht de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, de selectiecommissie t.a.v. de heer Van der Geest. Bij voorkeur via mail naar secretariaat@bzhd.nl (het adres is Burgemeester van der Jagtkade 7, 3221 CB Hellevoetsluis).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Edwin van der Geest, voorzitter Raad van Toezicht, tel. 06-47372885 of bij afwezigheid van deze met Martin de Bree, tel. 06-51612866, lid van de Raad van Toezicht. 

Wilt u meer informatie over de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta ontvangen, dan kunt u een digitaal informatiepakket opvragen bij secretariaat@bzhd.nl.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/11/biebdelta4bcn.jpg
Naam organisatie
De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Naam contactpersoon
de heer Van der Geest
Mobiel contactpersoon
06-47372885
E-mail contactpersoon
secretariaat@bzhd.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
5 december 2018
"Naar begin pagina"
2018-11-04T17:33:23+00:00