Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Kunst en cultuur
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Hellevoetsluis

Naam organisatie
De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Profiel bedrijf

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD) is met 7 vestigingen een belangrijke cultureel maatschappelijke instelling op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Zij is een maatschappelijke netwerkorganisatie, sterk gericht op samenwerking en lokaal maatwerk. De bibliotheek stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners, door voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke participatie, een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en culturele kennismaking. Dit doet zij met circa dertig vaste medewerkers en ruim honderd vrijwilligers. In toenemende mate richt de BZHD zich op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de inwoners in de complexe digitale kennissamenleving, preventie van laaggeletterdheid en het bijdragen aan de sociale en maatschappelijke cohesie en leefbaarheid. Verder heeft de BZHD ervoor gekozen om de Bibliotheek op school een belangrijke pijler van de dienstverlening te laten zijn. De Bibliotheek op school is ingevoerd in Hellevoetsluis, Oostvoorne en Rockanje. Recent is het programma ook in Brielle ingevoerd.

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is een gezonde organisatie met een goede financiële basis en bedrijfsvoering. Uitdagingen waar onze organisatie voor staat zijn onder meer het innoveren van de dienstverlening, zoals door het participeren in cultuurhuizen, handhaving op niveau van de dienstverlening aan scholen en het verder ontwikkelen van een aanbod binnen het sociale domein. De bewoners van ons werkgebied zoveel als mogelijk toegang geven tot een leven lang leren blijft de kernfunctie.

2018-11-04T17:33:23+00:00