Lid Raad Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Rotterdam

Naam organisatie
Stichting PCBO (Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs)
Profiel bedrijf

De Stichting PCBO (Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs) Rotterdam-Zuid kent een rijke historie en vervult tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het basis en speciaal onderwijs op Rotterdam Zuid. PCBO is ambitieus, bescheiden en sterk op de ontwikkeling van ieder kind gericht. PCBO staat voor het bieden van inspirerend kwaliteitsonderwijs op christelijke grondslag in Rotterdam Zuid. De circa 800 medewerkers van PCBO zijn er voor alle 7000 leerlingen. Zij doen dat met inzet van hoofd, hart, handen en ziel. Vanuit iedere school wordt met passie gewerkt aan goed onderwijs dat kansen biedt aan de kinderen in de diverse wijken op Zuid.

Kenmerkend voor PCBO is de ruimte die er wordt geboden aan de individuele scholen om de centrale missie, visie en beleidskaders door te vertalen naar het schoolplan en de praktijk passend bij de school en wijk. Het bestuur stuurt op afstand waar dat kan en van dichtbij waar het moet.

De strategische focus van PCBO berust op de volgende thema’s: 

1. Kinderen centraal. Bij de scholen van PCBO is hetgeen het kind nodig heeft de leidraad. Vanuit gezamenlijk perspectief en democratische waarden wordt het beste gedaan om kinderen te laten worden wie het wil zijn.

2. Ouders zijn educatieve partners en ambassadeurs van de school, 

3. Vakmanschap en meesterschap; “In vakmanschap “leren” we het kind en “leren” we zelf. In meesterschap geven we het kind de ruimte om te leren en leren we met en van elkaar”, en

4.Externe oriëntatie. Bij PCBO participeert men actief en efficiënt in de omgeving van de school.

Deskundigheidsgebied
Mens en Samenleving of Financiën

2018-12-23T09:22:49+00:00