Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)

Lid Raad van Toezicht

Onderwijskundige en bestuurlijke achtergrond.