Maxima Medisch Centrum

Lid Raad van Toezicht (bindende voordracht cliëntenraad)