Groninger Landschap

Twee leden Raad van Toezicht

Financiële achtergrond of ervaring op het vlak van maatschappelijk draagvlak, ledenwerving en/of fondsenwerving.