Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs

Lid Raad van Toezicht

Onderwijsfinanciën

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Woerden | Utrecht
Sluit 26 oktober 2020


Omschrijving Vacature

Twee leden Raad van Toezicht

De 16 scholen van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs delen een krachtige onderwijskundige visie. We werken samen aan kwalitatief goed onderwijs, spelen in op nieuwe onderwijsontwikkelingen en leren met en van elkaar. We bieden onze leerlingen een fijne schoolperiode door aandacht en waardering.

Het College van Bestuur zoekt twee nieuwe sparringpartners bij vraagstukken op het gebied van onderwijsfinanciën & bedrijfsvoering en digitalisering & ICT. 

Wij zijn op zoek naar ervaren bestuurders en/of toezichthouders, die strategisch, analytisch en integer zijn en woonachtig in de regio van onze scholen.

Met verantwoordelijkheidsgevoel de betrokkenheid bij al onze stakeholders vergroten? Welkom bij Kalisto!

Onze stichting

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen in de gemeenten Montfoort, Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen staan open voor iedereen die onze katholiek/oecumenisch achtergrond respecteert.

Onze waarden zien we als leidraad voor al onze activiteiten en zijn het uitgangspunt van ons handelen:

 • Ontwikkeling van het kind centraal
 • Verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Autonomie
 • Kwaliteit
 • Samen

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door actief leren, het ontwikkelen van talenten, het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en het betekenisvol willen zijn voor de omgeving. Onze scholen geven zelf invulling aan het onderwijsaanbod, waardoor al onze scholen een eigenheid hebben. Dat zorgt ervoor dat zij goed kunnen inspelen op de behoeftes en wensen van alle leerlingen.

Ons beleid wordt ontwikkeld door de vakspecialisten van het bestuursbureau in samenwerking met de directeuren. Wij betrekken daarbij zoveel mogelijk de feedback van onze leerkrachten, leerlingen en ouders.

De ruim 375 medewerkers ervaren dat Kalisto als werkgever hen boeit en bindt. Er is sprake van een professionele cultuur, ruime mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, ruimte voor eigen inbreng en tijd voor plezier.

www.kalisto-basisonderwijs.nl

Onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Kalisto. Ook bewaakt de Raad van Toezicht de identiteit van de stichting en staat zij het College van Bestuur met raad en daad ter zijde.

Meer specifiek heeft de raad de volgende hoofdtaken:

 • Zorgdragen voor een goed functionerend College van Bestuur
 • Toezien op de doelmatige besteding van de middelen van de stichting
 • Goedkeuren van het strategisch beleid en toezicht houden op de uitvoering ervan op hoofdlijnen
 • Functioneren als sparringpartner voor het College van Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft. Daarbij is het van belang dat in ieder geval de volgende aandachtsgebieden geborgd zijn:

 • Onderwijs en kwaliteit
 • Financiën en bedrijfsvoering
 • HRM en organisatieontwikkeling
 • ICT voor onderwijs en organisatie

Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat de leden met hun netwerken gezamenlijk bestuurlijk en maatschappelijk een breed spectrum bestrijken.

De Raad van Toezicht vergadert circa zeven keer per jaar, dit is inclusief twee themavergaderingen en twee vergaderingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast nemen de leden deel aan één of twee commissies. Ook het afleggen van schoolbezoeken en het onderhouden van andere (externe) contacten die relevant zijn voor het functioneren van de Raad van Toezicht behoren tot de taken. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn.

De huidige Raad van Toezicht bestrijkt alle aandachtsgebieden en geldt als gekwalificeerd, transparant en betrokken.

De Raad van Toezicht werkt permanent aan eigen ontwikkeling, zowel als team als individueel. Daartoe worden thema- en scholingsbijeenkomsten georganiseerd. Met het College van Bestuur zijn de verwachtingen over en weer duidelijk en deze worden (indien nodig) besproken en herijkt.

Onze vacatures

Per 1 januari 2021 hebben wij twee vacatures:

 • Eén lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied Onderwijsfinanciën en Bedrijfsvoering
 • Eén lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied Digitalisering en ICT

De beoogde kandidaten zijn deskundig op de voornoemde terreinen en hebben een brede blik op onderwijs en bestuur. De nieuwe leden zijn sparringpartner voor het College van Bestuur bij vraagstukken op het gebied van onderwijsfinanciën en bedrijfsvoering of digitalisering/ICT.

Algemene eisen

 • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder en van daaruit een goed gevoel voor de rol en de rolverdeling met het College van Bestuur
 • Voldoet aan de code goed bestuur
 • Strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken
 • Analytisch en (zelf)kritisch, onafhankelijk denker
 • Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
 •  Gevoel voor verantwoording naar stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten, maatschappelijke organisaties, rijk en gemeenten)
 • Ervaring met medezeggenschap
 • Integer, sterk normbesef, zorgvuldig
 • Woonachtig in de omgeving waarin de Kalisto-scholen zich bevinden, bij voorkeur in de regio Breukelen/ Abcoude, en in het bezit van een relevant netwerk in het voedingsgebied
 • Onderschrijven katholiek-oecumenische identiteit van de stichting
 • Voldoende tijd en motivatie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie

Specifieke eisen

 • Kennis en ervaring op het gebied van onderwijsfinanciën en bedrijfsvoering in het onderwijs

of 

 • Onderwijskundige achtergrond met aantoonbare kennis en affiniteit met digitalisering in het funderend onderwijs
 • Kunnen onderkennen van risico’s op het voornoemde terrein
 • Oog hebben voor de betekenis hiervan in de praktijk van iedere dag voor onze scholen

Procedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van ingezonden brieven en bijbehorende cv’s, gevolgd door gesprekken met de selectiecommissie bestaande uit afgevaardigden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht en de voorzitter College van Bestuur. Gezien de huidige samenstelling vragen we met name mannen te solliciteren.

De benoeming is voorzien per 1 januari 2021. De vergoeding voor een lid Raad van Toezicht is gesteld op € 5.000 per jaar (excl. btw indien kandidaat werkt vanuit een eigen onderneming).

Het Reglement van de Raad van Toezicht en de Statuten van Kalisto kunnen eventueel opgevraagd worden bij het bestuursbureau.

Bekijk hier ons meerjarenbeleidsplan.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

We ontvangen motivatiebrief en cv graag vóór 26 oktober 2020. Reageren kan via de knop ‘Solliciteren op deze vacature’ op onze website of rechtstreeks door te mailen naar vacature@kalisto-basisonderwijs.nl ter attentie van Frank Reitz. De gesprekken staan gepland in november.

Contactpersoon voor deze vacature is HR Beleidsmedewerker, Frank Reitz.
E-mailreitz@kalisto-basisonderwijs.nl
Telefoon: 06-43243765.

 


Sluit 26 oktober 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"