Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Gemaximeerde vergoeding van €3.521,41 per jaar.
Plaats Noord-Kennemerland
Reageren vóór 18 maart 2018

Naam organisatie
MEE & de Wering en Stichting Groeimee
Provincie
Noord-Holland
Vergaderlokatie
Alkmaar e.o.
Profiel bedrijf

MEE & de Wering

MEE & de Wering is een professionele organisatie met jarenlange ervaring op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft om zijn leven (weer) op de rit te krijgen kan bij ons terecht. Wij staan voor een samenleving waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is.

Met onze kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten wij ons hier met veel enthousiasme voor in. De organisatie heeft ruim 300 medewerkers, meer dan 600 vrijwilligers en kent een budget van ongeveer 16 miljoen euro per jaar.

MEE & de Wering is druk bezig om zich om te vormen van een maatschappelijke instelling naar een maatschappelijke onderneming. Vernieuwing van het dienstenaanbod is onderdeel van de strategie van de organisatie om de positie te behouden bij opdrachtgevers (gemeenten, zorgverzekeraars etc.) en voor een financieel gezonde organisatie. Daarbij verdient de bedrijfsvoering veel aandacht.

Groeimee

Stichting Groeimee is ontstaan in 2015. Verschillende gemeenten in de regio Noord-Kennemerland hadden behoefte aan een onafhankelijk partij die het werkgeverschap kon verzorgen voor met name jeugdzorgwerkers. Stichting Groeimee staat voor borging van kwaliteit van de Jeugdzorgprofessional door trainingen aan te bieden conform de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied van de Jeugdzorg. De organisatie heeft ruim 50 medewerkers en een budget van ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar

Aantal werkzame personen
300-500 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht MEE & de Wering en Stichting Groeimee
Zoekt per
1 juli 2018
Deskundigheidsgebied
Financieel-bedrijfseconomische achtergrond
Profiel functie

De raad van toezicht van MEE & de Wering & Groeimee wil op een professionele en maatschappelijk ondernemende wijze toezicht houden op de organisaties. Ze fungeert als sparringpartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform de vastgelegde statuten en de Governancecode Sociaal Werk. Leden van de raad van toezicht hebben het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord bij te staan. Denk aan onderwerpen zoals interne risicobeheersings- en controlesystemen en kwaliteit van dienstverlening. Zeker als we opschuiven naar maatschappelijk ondernemen, wordt het effectief omgaan met (financiële) risico’s een uitdaging.

Profiel kandidaat

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn ontstaat er per 1 juli 2018 een vacature voor een lid raad van toezicht.


Nieuw lid raad van toezicht

Er wordt gezocht naar een nieuw lid dat de portefeuille financiën en bedrijfsvoering kan vervullen en de auditcommissie kan voorzitten. Gegeven het profiel van de zittende raadsleden zoeken we een raadslid dat financieel en commercieel ingesteld is.

Het nieuwe lid kent en begrijpt zijn/haar positie als toezichthouder. Ervaring met toezichthouden is een pre. Noodzakelijk is de wens om ook het toezichthouden verder te willen ontwikkelen. Leden van de raad van toezicht dragen de ontwikkelingen in het sociaal domein een warm hart toe. MEE & de Wering gaat voor een inclusieve samenleving: geen mensen aan de zijlijn maar meedoen mogelijk maken. Met een raad van toezicht die een sterke betrokkenheid bij de organisatie toont en oog heeft voor de belangen van cliënten, ouders, relaties en medewerkers. Hij/zij brengt eigen ideeën in en levert door zijn/haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de raad van toezicht en de organisatie.

 

Voor de vacante positie gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met:

  • Een gedegen financieel-bedrijfseconomische achtergrond.
  • Kennis en ervaring in (maatschappelijk) ondernemerschap, bij voorkeur in een commerciële rol.
  • Het vermogen om zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over de besturing van MEE & de Wering en Groeimee.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij

•Een uitdagende en afwisselende functie in een professionele en dynamische organisatie.

•Een gemaximeerde vergoeding van €3.521,41 per jaar.

Informatie

Uw brief, voorzien van motivatie en CV, kunt u mailen naar sollicitatie@meewering.nl. De sluitingstermijn is 17 maart 2018. Klik hier voor meer informatie over de raad van toezicht en de volledige profielschets. Een door de raad van toezicht ingestelde selectiecommissie zal een voorselectie maken en hiertoe in maart/april 2018 gesprekken voeren met enkele kandidaten. Uiteindelijke benoeming geschiedt door de volledige raad van toezicht. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer F.J. (Frans) Thijssen, 0226-45 17 43 of met de heer T.R.A. (Thierry) van der Weide, 06 12 875 745 of per e-mail via sollicitatie@meewering.nl.Naam organisatie
MEE & de Wering en Stichting Groeimee
Naam contactpersoon
De heer F.J. Thijssen
E-mail contactpersoon
sollicitatie@meewering.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
18 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-11T09:22:08+00:00