Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l WNT honorarium
Plaats Vlissingen
Reageren vóór 26 maart 2018

Naam organisatie
WVO Zorg
Provincie
Zeeland
Profiel bedrijf

WVO Zorg biedt een totaalpakket aan zorg, welzijn en wonen voor haar cliënten op Walcheren. Wij streven er in de thuiszorg, het zorgcentrum en het verpleeghuis naar om met goede zorg en hulp onze cliënten een zo goed mogelijk leven te bieden.

Ruim 1.100 deskundige medewerkers en 800 enthousiaste vrijwilligers spannen zich in om zorg en diensten te leveren die de cliënt als prettig ervaart – 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Aantal werkzame personen
>> 1000 FTE >
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht WVO Zorg
Zoekt per
10 maart 2018
Deskundigheidsgebied
Kennis van en bestuurlijke ervaring in de ouderenzorg
Profiel functie

De Raad van Toezicht (RvT) van WVO Zorg bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op maatschappelijke opgave van de stichting, het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT heeft naast zijn rol als werkgever en het goedkeuren van statutair vereiste besluiten een belangrijke functie als klankbord en adviseur voor de RvB. De relatie tussen de RvT en de RvB is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De RvT opereert als collegiaal team en hanteert de Governancecode Zorg 2017.

Wegens het einde van de zittingstermijn van één van de leden is de RvT  op zoek naar een nieuw lid. Elk lid brengt zijn eigen specifieke kennis mee, samen hebben zij kennis van zorg en welzijn, kwaliteit en veiligheid, financiën, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving en organisatieontwikkeling.

Profiel kandidaat

Voor de invulling van de vacature is de RvT op zoek naar een collega die beschikt over

  • de algemene kwaliteiten voor een lid Raad van Toezicht zoals omschreven in het profiel op de website van WVO Zorg onder “Over WVO Zorg – Onze Organisatie – Bestuur”.
  • actuele kennis van en bestuurlijke ervaring in de ouderenzorg  in brede zin

Het nieuwe lid woont in of buiten het verzorgingsgebied van WVO Zorg.

We verwachten de bereidheid om deel te nemen aan de accreditatie door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).


Arbeidsvoorwaarden

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. dr. Jorrit Snijder, vicevoorzitter van de RvT, tel 0118-448426 of email raadvantoezicht@wvozorg.nl.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het profiel? Dan ontvangen wij uw motivatie met curriculum vitae vóór 26 maart 2018 per e-mail aan raadvantoezicht@wvozorg.nl of per post via Postbus 360, 4380 AJ Vlissingen, t.a.v. de Raad van Toezicht.

De gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 13 april 2018.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/03/WVOzorg4bcn.jpg
Naam organisatie
WVO Zorg
Naam contactpersoon
Dhr. dr. J. Snijder
E-mail contactpersoon
raadvantoezicht@wvozorg.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
26 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-10T07:08:33+00:00