Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Lelystad

Naam organisatie
Stichting Lelykracht
Profiel bedrijf

Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. We organiseren samen met de inwoners activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. Samen kunnen we van Lelystad een levendige en krachtige stad maken. Een stad waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een stad waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een stad waar altijd wat te beleven valt.

Door het stimuleren van actief burgerschap heeft Lelykracht hetzelfde gemeenschappelijke doel als het VSBfonds. Het VSBfonds ondersteunt Lelykracht de komende 3 jaar (2018, 2019, 2020) met in totaal 1 miljoen euro. Door deze steun kan Lelykracht meer betekenen voor de inwoners van Lelystad.

Lelykracht, een beweging geïnitieerd door FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad, draagt op een gerichte en samenhangende manier bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de stad. Het doel van de beweging is om tot een krachtenbundeling te komen waarbij inwoners, private en publieke partijen zich met elkaar inzetten voor de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in Lelystad. Dit doel sluit aan op de missie en visie van VSBfonds: het stimuleren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land door projecten te steunen die actief burgerschap mogelijk maken en versterken. VSBfonds-directeur Bernt Schneiders: “We hopen dat we met deze meerjarige financiering van Lelykracht, Lelystad een boost geven, waarmee de beweging sneller breder en zichtbaarder wordt dan zonder deze financiering. Zodat de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Lelystad Lelykracht omarmen en zich met elkaar actief inzetten voor een bruisende stad.”

2018-03-12T14:53:19+00:00