Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Lelystad
Reageren vóór 18 maart 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Stichting Lelykracht
Provincie
Flevoland
Profiel bedrijf

Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. We organiseren samen met de inwoners activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. Samen kunnen we van Lelystad een levendige en krachtige stad maken. Een stad waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een stad waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een stad waar altijd wat te beleven valt.

Door het stimuleren van actief burgerschap heeft Lelykracht hetzelfde gemeenschappelijke doel als het VSBfonds. Het VSBfonds ondersteunt Lelykracht de komende 3 jaar (2018, 2019, 2020) met in totaal 1 miljoen euro. Door deze steun kan Lelykracht meer betekenen voor de inwoners van Lelystad.

Lelykracht, een beweging geïnitieerd door FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad, draagt op een gerichte en samenhangende manier bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de stad. Het doel van de beweging is om tot een krachtenbundeling te komen waarbij inwoners, private en publieke partijen zich met elkaar inzetten voor de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in Lelystad. Dit doel sluit aan op de missie en visie van VSBfonds: het stimuleren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land door projecten te steunen die actief burgerschap mogelijk maken en versterken. VSBfonds-directeur Bernt Schneiders: “We hopen dat we met deze meerjarige financiering van Lelykracht, Lelystad een boost geven, waarmee de beweging sneller breder en zichtbaarder wordt dan zonder deze financiering. Zodat de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Lelystad Lelykracht omarmen en zich met elkaar actief inzetten voor een bruisende stad.”

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5

 
Raad van Toezicht Stichting LelykrachtNaam organisatie
Stichting Lelykracht
Naam contactpersoon
De heer A. Wiersma
Mobiel contactpersoon
06 16 46 54 91
E-mail contactpersoon
info@Lelykracht.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
18 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-12T14:53:19+00:00