Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Woerden

Naam organisatie
ANBO
Profiel bedrijf

ANBO is de meest invloedrijke belangenbehartiger voor senioren in Nederland. ANBO behartigt de belangen van de leden, maar ook die van alle (aanstaande) senioren op de terreinen van gezondheid, wonen en inkomen. Daarbij kijken wij naar meer-generatie belangen namelijk die van jong èn oud. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat er een duurzaam evenwicht moet zijn in onze samenleving. Gedeelde belangen gaan vóór deelbelangen!

Deskundigheidsgebied
Financiële structuren en daarbij passende bestuursmodellen.

2018-04-11T07:53:28+00:00