Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Een honorering van € 2.850 per jaar.
Plaats Den Haag
Reageren vóór 25 mei 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West
Provincie
Zuid-Holland
Profiel bedrijf

Scholengroep Den Haag Zuid-West is een Scholengroep op algemeen bijzondere grondslag met ruim 1900 leerlingen en circa 220 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd op drie scholen in Den Haag Escamp: Wateringse Veld College, Roemer Visscher College en Zuid-West College.

Op elke school sluit het onderwijs naar aard en inhoud aan bij de doelgroep en is ook de organisatiestructuur hierop aangepast. Docenten werken samen in teams en zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige vormgeving van hun afdeling. Betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders bij het beleid is geborgd in de medezeggenschapsraad.

Scholengroep Den Haag Zuid-West is een ambitieuze scholengroep. Alle inspanningen zijn gericht op de kwaliteit van het onderwijs en de individuele begeleiding van de leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd keuzes te maken die passen bij wat ze willen worden of wie ze willen zijn. De school speelt actief in op economische en maatschappelijke ontwikkelingen en vervult een spilfunctie in de buurt(en) met hun specifieke problematiek. In onze Brede Buurtschool in de Roemer Visscherstraat komen onderwijs, zorg, cultuur en sport samen. Deze Brede Buurtschool zet de deur naar de buurt bovendien wagenwijd open. Daarnaast biedt de Scholengroep op het Wateringse Veld College tweetalig onderwijs aan (havo en vwo) en er wordt in leerdomeinen gewerkt. De Scholengroep wil groeien in zowel kwaliteit en resultaten, als in aantallen leerlingen. De cultuur van de Scholengroep kenmerkt zich door een informele sfeer, goede collegiale verhoudingen en transparante lijnen. Binnen de scholen werken onze medewerkers met een diversiteit aan culturele achtergrond.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5

 
Raad van Toezicht (RvT) Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West
Deskundigheidsgebied
Maatschappelijk ondernemerschapNaam organisatie
Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West
Naam contactpersoon
mevrouw drs. R. Jansen
E-mail contactpersoon
r.jansen@sgzuidwest.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
25 mei 2018
"Naar begin pagina"
2018-05-10T14:27:27+00:00