Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Vergoeding richtlijnen NVTZ.
Plaats Den Haag
Reageren vóór 18 juni 2018

Naam organisatie
Stichting Eykenburg
Provincie
Zuid-Holland
Profiel bedrijf

Stichting Eykenburg is een zorginstelling die huisvesting, zorg en dienstverlening biedt aan ouderen in Den Haag. Tot stichting Eykenburg behoren twee verpleeg-/verzorgingshuizen Huize Eykenburg en Het Zamen. Het Zamen is een nieuwbouw/woonzorgcomplex aan de Esperantostraat in Den Haag. In dit complex bevinden zich o.a. levensbestendige appartementen, kleinschalige verpleegunits, 3 palliatieve zorgappartementen (hospice) en het diagnostisch centrum voor cliënten met complexe geheugenproblematiek. De andere locatie Huize Eykenburg heeft naast verpleeghuiszorg ook verzorgingshuisappartementen. Daarnaast biedt Stichting Eykenburg diverse diensten waaronder persoonlijke en huishoudelijke verzorging aan zelfstandig wonende mensen in de wijken rondom Huize Eykenburg en Het Zamen en ziet zij zichzelf als ‘zorgmakelaar’ tussen cliënt en de diverse zorgaanbieders en -mogelijkheden. Op beide locaties bevindt zich een gezellig restaurant met een aantrekkelijke menukaart voor cliënten en personeel, maar ook mensen uit de buurt zijn van harte welkom. 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht (RvT) Stichting Eykenburg
Zoekt per
4 juni 2018
Deskundigheidsgebied
Juridisch/Marketing
Profiel functie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en staat deze met raad terzijde. De huidige raad bestaat uit 4 leden en naast de formele rol als toezichthouder dienen de leden ook te kunnen fungeren als inspirator en verbinder. De raad heeft als rol: het geweten van de organisatie. Hiertoe ontvangt zij periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie en bevraagt zij de bestuurder en andere relevante partijen zoals CCR en accountant. Leden van de raad bieden een kwalitatief sterk klankbord voor de Raad van Bestuur. Grondpatroon hierbij is betrokkenheid met rolvastheid als toezichthouder als voorwaarde.

Profiel kandidaat

U beschikt over een academisch denk- en werkniveau, heeft affiniteit met de visie en de missie van Stichting Eykenburg en beschikt over de volgende aspecten: strategisch inzicht, kritisch analytisch oordeelsvermogen, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, vermogen tot zelfreflectie, ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring en kennis van social media en moderne marketing. Van toezichthouders wordt verwacht dat zij voldoende tijd ter beschikking stellen om de taak naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (de voorbereiding van) ca. 5 vergaderingen per jaar. Uiteraard bent u een teamspeler, integer en hebt u het vermogen onderscheid te maken tussen uitvoeringszaken en beleidszaken.

Specifiek met betrekking tot het profiel ‘juridisch/marketing’

U heeft kennis van juridische aspecten die van belang zijn in de zorgwereld. Vanuit die kennis bent u in staat om als klankbord voor de bestuurder te functioneren en heeft u gevoel voor juridische consequenties die kunnen optreden bij het verlenen van zorg.

Ook uw marketingkennis heeft betrekking op de zorg. Het herkenbaar positioneren van Eykenburg als zorgpartij in de regio is in de concurrerende wereld van zorgverleners van groot belang. U beheerst die problematiek en heeft daar een visie op. 


Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

Vergoeding op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ).

Stichting Eykenburg stelt de afgifte van een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht bij aanstelling. Daarnaast is een referentiecheck onderdeel van onze procedure, alsmede een integriteitcontrole via het Waarschuwingsregister Zorg&Welzijn van werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt. Daarom voeren wij het Kwaliteitskeurmerk Waarschuwingsregister Zorg&Welzijn.

Reageren:

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer drs. A. Reede, Raad van Bestuur of mevrouw drs. D. Bonink, Voorzitter Raad van Toezicht.

Uw motivatiebrief met CV kunt u richten aan secretariaat@eykenburg.nl t.a.v. mevrouw Y.J.L. Verbeek.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Contactinformatie:
Naam: Alex Reede
Functie: Raad van Bestuur
Email: secretariaat@eykenburg.nl
Telefoon: 0707507000

2018-06-04T10:51:15+00:00