Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Den Haag

Naam organisatie
Stichting Eykenburg
Profiel bedrijf

Stichting Eykenburg is een zorginstelling die huisvesting, zorg en dienstverlening biedt aan ouderen in Den Haag. Tot stichting Eykenburg behoren twee verpleeg-/verzorgingshuizen Huize Eykenburg en Het Zamen. Het Zamen is een nieuwbouw/woonzorgcomplex aan de Esperantostraat in Den Haag. In dit complex bevinden zich o.a. levensbestendige appartementen, kleinschalige verpleegunits, 3 palliatieve zorgappartementen (hospice) en het diagnostisch centrum voor cliënten met complexe geheugenproblematiek. De andere locatie Huize Eykenburg heeft naast verpleeghuiszorg ook verzorgingshuisappartementen. Daarnaast biedt Stichting Eykenburg diverse diensten waaronder persoonlijke en huishoudelijke verzorging aan zelfstandig wonende mensen in de wijken rondom Huize Eykenburg en Het Zamen en ziet zij zichzelf als ‘zorgmakelaar’ tussen cliënt en de diverse zorgaanbieders en -mogelijkheden. Op beide locaties bevindt zich een gezellig restaurant met een aantrekkelijke menukaart voor cliënten en personeel, maar ook mensen uit de buurt zijn van harte welkom. 

Deskundigheidsgebied
Juridisch/Marketing

2018-06-04T10:51:15+00:00