Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l
Plaats Amersfoort
Reageren vóór 1 juli 2018

Naam organisatie
Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)
Provincie
Utrecht
Profiel bedrijf

Het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) ( www.npi.nl ) is de grootste aanbieder van post-bachelor onderwijs voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten in Nederland. Het NPi biedt jaarlijks ca 200 cursussen/opleidingen met circa ca 6.000 inschrijvingen. Opleidingen worden aangeboden in 10 themagebieden, waarbinnen het NPi leerlijnen aanbieden (in het kader van life long learning). Daarnaast biedt het NPi diverse diensten aan op gebied van wetenschappelijke informatievoorziening, zoals de NPi-service en het wekelijks nieuws. Klanten waarderen de diensten van het NPi met een rapportcijfer 8,1 voor de scholingsactiviteiten en 8- voor de informatiediensten.

Bij het NPi zijn 21 medewerkers werkzaam, 15,1 FTE. De medewerkers tevredenheid is hoog 8+ en het ziekteverzuim is laag. Daarnaast werkt het NPi met een flexibele schil van circa 440 externe deskundigen en docenten. 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
 Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)
Zoekt per
4 juni 2018
Profiel functie

De Raad van Toezicht van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) geeft ten eerste invulling aan de drie governance rollen: toezicht, advies en werkgeverschap. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook een rol als klankbord; zij reflecteert en is een ‘kritische vriend’. 

De Raad van Toezicht is constructief kritisch en stelt de relevante vragen, zoals: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? 

De Raad van Toezicht is betrokken maar bewaakt tegelijkertijd de noodzakelijke afstand om het geheel te kunnen blijven overzien. Hiervoor is niet alleen kennis en inzicht vereist. De Raad van Toezicht brengt ook de buitenwereld in de volle breedte bij het NPi naar binnen, zodat alle relevante ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en daarop kan worden geanticipeerd. De Raad van Toezicht stimuleert de bestuurder en de organisatie daarbij tot flexibiliteit en innovatie.

Statuten

In de statuten van de stichting NPi is vastgelegd dat toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 personen.

Taken 

De Raad van Toezicht van het NPi houdt toezicht op:

 • De realisatie van de doelen van de stichting;
 • De daartoe gestelde doelen van strategie en beleid;
 • Het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten, prestaties en risico’s;
 • Het naleven van wet en regelgeving;
 • Het voldoen aan de eisen van financiële verslaggeving;
 • De interne controle en risicobeheersing;
 • De te leveren kwaliteit van diensten en producten;
 • De doelmatigheid en efficiency;
 • De integriteit  

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  van de Raad van Toezicht

 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur;
 • Het toezicht houden op het bestuur en het besturen van de stichting;
 • Het adviseren, met raad en daad bijstaan van het bestuur;
 • De goedkeuring van beleidsplannen, jaarplannen, exploitatie- en investeringsbegrotingen, jaarstukken;
 • Het goedkeuren van het wisselen van de accountant van de stichting;
 • De benoeming en ontslag van leden van de Raad van Toezicht;
 • Het wijzigen en goedkeuren van de statuten van de stichting.
Profiel kandidaat

Deskundigheden leden van de Raad van Toezicht

Om zich adequaat van de taken te kunnen kwijten dienen de leden van de Raad van Toezicht van de stichting over een diversiteit aan deskundigheden te beschikken. Het basisuitgangspunt voor alle leden van de Raad van Toezicht is dat zij op enigerlei wijze affiniteit hebben met de doelstellingen van het NPi. De leden van de Raad van Toezicht zijn complementair qua kennis, vaardigheden en netwerken.  Achtergronden omvatten bijvoorbeeld een juridische, sociaalwetenschappelijke, financieel economische, (paramedische) zorg achtergrond. Leden dienen afkomstig te zijn uit de zorg, wetenschap, onderwijs en/of uit andere relevant geachte organisaties, sectoren. Zij hebben een HBO of academisch werk- en denkniveau.

In ieder geval moeten vertegenwoordigd zijn:

 • juridische achtergrond 
 • financieel economische achtergrond
 • (paramedische) zorg / onderwijs

 

Kwaliteiten 

 • Onafhankelijkheid en integriteit
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Politieke-, bestuurlijke/toezichthoudende-, strategische- en organisatorische kennis, vaardigheden en ervaring
 • Groot en relevant netwerk
 • Oog voor relevante signalen en ontwikkelingen uit de omgeving van de stichting 
 • Analytisch vermogen, snel overzicht en inzicht verwerven 
 • Besluitvaardig
 • Proactieve houding en gedrag
 • Kritische zelfreflectie
 • Samenwerken in teamverband
 • Communicatief vaardig

Arbeidsvoorwaarden

Informatie kunt u inwinnen bij drs Tinus Jongert (directeur/bestuurder), 0644708911

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2018-06-04T13:28:21+00:00