Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype
Plaats Den Haag

Naam organisatie
Nederlands Helsinki Comité (NHC)
Profiel bedrijf

Het Nederlands Helsinki Comité (NHC) streeft verbeteringen na in de rechtsstaat, de democratie en de bescherming van de rechten van de mens in het OVSE gebied. Belangrijke speerpunten zijn de verbetering van gevangenisomstandigheden, de rechten van slachtoffers van mensenhandel en de versterking van organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en andere maatschappelijke vraagstukken. Dit werk wordt gecoördineerd door een in Den Haag gevestigd secretariaat van veertien betaalde krachten en een aantal vrijwilligers en stagiaires.

2018-06-29T07:55:17+00:00