Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Kunst en cultuur
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie l Geen bezoldiging
Plaats Haarlem
Reageren vóór 15 augustus 2018

Naam organisatie
De Stadsschouwburg en de Philharmonie
Provincie
Noord-Holland
Profiel bedrijf

Het kloppend hart van Haarlem 

De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem. Wij presenteren een hoogwaardig Nederlands aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek uit de regio Haarlem en omstreken. Stadsschouwburg Haarlem (630 stoelen) is één van de belangrijkste podia in de regio voor toneel, cabaret en muziektheater. Philharmonie Haarlem (1.200 en 400 stoelen) programmeert een goede doorsnee van het klassieke en populaire muziekaanbod. Zowel de Stadsschouwburg als de Philharmonie zijn hiernaast zeer in trek als locatie voor zakelijke evenementen (congressen, beurzen, festivals en bedrijfsfeesten), voorstellingen door balletscholen en amateurvoorstellingen. 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht (RvT) De Stadsschouwburg en de Philharmonie
Zoekt per
1 september 2018
Deskundigheidsgebied
Cultureel profiel
Profiel functie

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen en vergadert gemiddeld 4 keer per jaar.
Het beoogde lid Raad van Toezicht zal zitting nemen in de programma-commissie van de Raad van Toezicht. Deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, haar vergaderingen worden tevens bijgewoond door de algemeen directeur. De programma- commissie vergadert circa 2 keer per jaar. Leden van de RvT worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om bij het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. 

Profiel kandidaat

De Raad hecht eraan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd: 

 • Kennis van en ervaring in de culturele sector, in het bijzonder de podiumkunsten;
 • Klankbordfunctie vervullen voor de directie op het gebied van programmering; 
 • Regionale binding;
 • De bereidheid om als ambassadeur voor de organisatie op te treden;
 • Een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met collega- leden, directie en werknemers.

Algemene eisen die gesteld worden aan Lid Raad van Toezicht zijn:

 • Affiniteit met de visie en missie van stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem;
 • Ervaring met en inzicht in het besturen van (culturele) ondernemingen en de relaties
  met interne en externe stakeholders; 
 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen;
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Geen tegenstrijdig belang;
 • Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren;
 • Relevant netwerk en bereid dit ook in te zetten. 

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een Lid Raad van Toezicht met een migratieachtergrond. 


Arbeidsvoorwaarden

Procedure en inlichtingen
U kunt uw sollicitatie onder vermelding van Lid RvT voor 15 augustus 2018 per e-mail sturen aan vacatures@theater-haarlem.nl t.a.v. de heer P. van Barneveld, voorzitter Raad van Toezicht. 

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kunt u contact opnemen met
de heer Peter van Barneveld, tel. 06-53 17 88 06 of de heer Jaap Lampe, algemeen directeur, tel. 023-512 1203 (vanaf 30 juli).

2018-07-07T08:50:34+00:00