Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Vergoeding op basis richtlijnen VTOI.
Plaats Amsterdam
Reageren vóór 3 september 2018

Naam organisatie
Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland
Provincie
Noord-Holland
Profiel bedrijf

De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (VVNH), hierna te noemen “stichting” bestaat uit drie vestigingen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland: het Geert Groote College in Amsterdam, de Adriaan Roland Holst School in Bergen en het Rudolf Steiner College in Haarlem. De drie vestigingen bieden vwo, havo en vmbo-t en verzorgen in totaal het onderwijs voor ruim 2.500 leerlingen.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht (RvT) Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland
Zoekt per
1 oktober 2018
Deskundigheidsgebied
Onderwijsontwikkeling, ICT of HRM
Profiel functie

De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen door hun kennis en/of ervaring een breed scala van maatschappelijke sectoren. Op basis daarvan leveren zij extra kwaliteit aan het Voortgezette Vrijeschoolonderwijs. Bij voorkeur hebben zij kennis, ervaring of feeling met vrijeschoolonderwijs of willen zich daarin verdiepen

Profiel kandidaat

De Raad van Toezicht zoekt vanwege natuurlijk verloop van haar leden per 1 oktober 2018: Lid voor de Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van  onderwijsontwikkeling en ICT of HRM.

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. Gezien de samenstelling van de raad heeft de raad behoefte aan vervulling van de vacature van lid van de RvT door een persoon met deskundigheid op het gebied van onderwijsontwikkeling en bij voorkeur ervaring met ICT of HRM. Het nieuwe lid zal plaatsnemen in de onderwijscommissie. Het nieuwe lid heeft affiniteit met het vrijeschoolonderwijs.


Arbeidsvoorwaarden

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI.

Procedure

Heeft u interesse in de functie dan zien wij uw reactie graag tegemoet voor 3 september 2018. De eerste ronde selectiegesprekken worden gepland in de week van 10 september 2018 in Amsterdam.

De commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, een lid van de MR en een rector. De commissie doet een voordracht aan de Raad van Toezicht.

U kunt reageren door te mailen naar info@grootinadvies.nl, o.v.v. sollicitatie lid RvT.

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw W. Groot via: 06 15 27 06 59.

2018-07-07T09:05:29+00:00