Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Lid voor de Raad van Toezicht

Onderwijsontwikkeling, ICT of HRM