Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Groningen

Naam organisatie
Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG)
Profiel bedrijf

Sinds 2015 zijn de gemeenten integraal verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdzorg en veiligheid. Gemeentelijke lokale teams zijn als eerste aan zet als er problemen of vragen zijn rondom opgroeien en opvoeden. De dienstverlening van JBN & VTG is aanvullend hierop. De organisatie bestaat uit twee onderdelen: Jeugdbescherming Noord (JBN) is een gecertificeerde instelling (GI) die door de Drentse en Groninger gemeenten wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van beschermingsmaatregelen (jeugdbescherming en jeugdreclassering), Deze maatregelen worden opgelegd door de kinderrechter. Daarnaast biedt Jeugdbescherming Noord op verzoek van gemeenten ook vrijwillig casemanagement, ter voorkoming van een maatregel.

Het organisatieonderdeel Veilig Thuis Groningen (VTG) heeft de verantwoordelijkheid om signalen van onveiligheid in de huiselijke sfeer in ontvangst te nemen, te analyseren en om samen met de betrokkenen en professionele partners dat te doen wat nodig is om het geweld te stoppen. Het kan hierbij gaan om (vermoedens van) kindermishandeling, maar ook om geweld tussen partners of ouderenmishandeling.

Beide organisatieonderdelen zijn volop in ontwikkeling, waarbij de aansluiting bij de lokale teams een belangrijk thema is. Een ander belangrijk thema is het ontwikkelen van een lange termijn strategie, op basis van o.a. impactanalyses en scenario’s rondom krimp & groei (zoals samenwerking met anderen). Bij JBN en VTG werken ruim 240 medewerkers. Er zijn kantoren in Groningen en Assen.

Deskundigheidsgebied
Financieel

2018-07-28T09:06:30+00:00