Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Vriezenveen

Naam organisatie
De Vriezenhof
Profiel bedrijf

De Vriezenhof is een zorgorganisatie die zich baseert op een Protestants Christelijke grondslag. Dat betekent dat wij werken vanuit een mens- en zorgvisie, waarin lichamelijke, sociale, levensbeschouwelijke, ethische en spirituele dimensies zijn verankerd. Wij zien de mens als door God geschapen, met eigen verantwoordelijkheid en waardigheid, welke richting geven aan zijn of haar leven.

De Vriezenhof heeft een woonzorgcentrum gelegen in het dorp Vriezenveen. Dit biedt plaats aan 59 ouderen. Sinds dit jaar bieden wij zorg met behandeling. Daarnaast worden zorg en diensten verleend aan ca. 150 mensen in de aanleuncomplexen en in de wijk, bestaande uit wijkverpleging en verzorging, huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding. Er werken 245 medewerkers (ca. 100 fte); daarnaast zijn 150 vrijwilligers en 50 stagiaires actief.

Deskundigheidsgebied
Kwaliteit en veiligheid in de zorg

2018-08-03T07:57:50+00:00