Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Vrijwilligersvergoeding
Plaats Amersfoort
Reageren vóór 1 oktober 2018

Naam organisatie
Stichting St. Pieters en Bloklands gasthuis
Provincie
Utrecht
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een kleinschalige organisatie met een eeuwenoude geschiedenis van wonen en zorgverlening in Amersfoort. Het Gasthuis heeft twee locaties; één locatie in de moderne wijk Vathorst en één locatie ligt in het centrum van Amersfoort. Wij zijn er trots op, dat we 625 jaar zorg bieden aan ouderen,  woonachtig in Amersfoort en omstreken.

Meer info

 
 Stichting St. Pieters en Bloklands gasthuis
Zoekt per
3 augustus 2018
Deskundigheidsgebied
Zorg, kwaliteit en veiligheid.
Profiel functie
Profiel kandidaat

In verband met het aflopen van de zittingstermijn ontstaat een vacature voor de functie van lid Raad van Toezicht met specifiek het aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid.

Wij vragen naast de specifieke ervaring:

  • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
  • een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
  • gevoel voor het Regentschap en voor de cultuur-historische positie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in de Amersfoortse gemeenschap;
  • relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
  • inzicht in de taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, bekend met en handelend conform de richtlijnen voor corporate governance;
  • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 

Binding met de stad Amersfoort is gewenst.


Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

Een interessante Raad van Toezichtfunctie in een stichting die kwaliteit en kleinschaligheid combineert met de missie van het Gasthuis.

De Stichting heeft als eeuwenoud principe dat de toezichthouder (voorheen: Regent) onbezoldigd diens werkzaamheden verricht. Heden ten dage wordt de bezoldiging ingevuld met een vrijwilligersvergoeding.

Informatie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met de selectiecommissie vanuit de Raad van Toezicht (de heer H. van der Velden en de heer M. van Logten). Indien u dat kenbaar maakt bij het directiesecretariaat (secretariaat@pietersenbloklands.nl), brengen wij u met één van hen in contact.

Voor belangstellenden is een informatiepakket beschikbaar dat digitaal toegezonden kan worden. Dit informatiepakket kunt u opvragen bij het directiesecretariaat (secretariaat@pietersenbloklands.nl).

Belangstelling?

Kijk voor meer informatie over de organisatie op website www.pietersenbloklands.nl of bezoek onze facebookpagina.

Solliciteren?

Heeft u belangstelling en wilt u graag solliciteren dan nodigen wij u van harte uit dit te doen via de website. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober 2018. De eerste ronde gesprekken zullen plaatshebben op 15 en 16 oktober.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/08/abloklandsgasthuis.jpg
Naam organisatie
Stichting St. Pieters en Bloklands gasthuis
Naam contactpersoon
H. van der Velden
E-mail contactpersoon
secretariaat@pietersenbloklands.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
1 oktober 2018
"Naar begin pagina"
2018-08-03T11:31:16+00:00