Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Sint Nicolaasga

Naam organisatie
Maeykehiem
Profiel bedrijf

Maeykehiem is een specialistische en relatief kleine organisatie die in het noorden van het land die ondersteuning, zorg en behandeling biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De kleinschaligheid maakt deze organisatie uniek en altijd dichtbij: de lijnen zijn kort en alle medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers hebben een naam. Maeykehiem werkt op basis van haar kernwaarden ‘met hart en ziel’, ‘verbindend’, ‘ondernemend en Fries’ aan eigentijdse en hoogwaardige zorg.

Stichting Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, de echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso. Maaike Meu werd geroemd om haar innemende karakter en bescheiden voorkomen. Ze zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Deze kernwaarden zijn binnen Maeykehiem tot op de dag van vandaag voelbaar.

Ruim 300 betrokken medewerkers zorgen en ondersteunen dagelijks ongeveer 150 cliënten van Maeykehiem. De organisatie staat van oudsher lokaal en in de regio bekend om haar uitstekende zorg en expertise op het gebied van intramurale intensieve zorg aan cliënten met meervoudige beperkingen en aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

De ondersteuning en zorg worden geboden vanuit locaties in onder meer Sint Nicolaasga, Sneek en Langweer. Maeykehiem biedt meerdere vormen van ondersteuning en zorg: van begeleid zelfstandig wonen met persoonlijke begeleiding tot en met wonen met intensieve zorg en behandeling. De kleinschaligheid van de organisatie en de persoonlijke benadering van cliënten wordt door cliënten, hun verwanten en door de medewerkers zeer gewaardeerd. Opleiden van nieuwe zorgmedewerkers is binnen Maeykehiem heel belangrijk. Vanwege haar relatief kleine schaal en grote betrokkenheid is  Maeykehiem bij onderwijsinstellingen en studenten zeer in trek bij het invullen van de ‘praktijk route’. Voor het garanderen van kwaliteit en continuïteit van de backoffice is Maeykehiem aangesloten bij de Carante Groep.

2018-12-11T16:19:40+00:00